IT Risikoanalyse for Stærkere Cybersikkerhed

Risikoanalyse er en afgørende praksis for virksomheder, men når det drejer sig om IT og cybersikkerhed, kan det være en udfordrende opgave. At analysere risici, optimere IT-politikker og forberede sig på cybersikkerhedsspørgsmål kan virke som ukendt territorium for mange.

En grundig risikoanalyse kan have en betydelig indvirkning på evnen til realistisk at vurdere potentielle konsekvenser og tab i tilfælde af en hændelse. Denne indsigt danner grundlag for effektiv udvikling og implementering af IT-sikkerhedspolitikker og forsvar mod cyberangreb.

BDOs cybersikkerhedsafdeling har omfattende erfaring med at analysere risici inden for cybersikkerhed og IT-sikkerhed. Vi tilbyder tjenester, der hjælper organisationer med at få dybdegående indsigt i de risici, de står over for. Gennem samarbejde med os kan en IT risikoanalyse styrke forsvaret og forberedelsen mod angreb, der truer med at kompromittere vitale data, oplysninger og systemer.


Det simple regnestykke

Erfaringen fra vores eksperter viser, at visse punkter gælder for alle typer organisationer og illustrerer, hvorfor en grundig risikoanalyse inden for IT-sikkerhed og cybersikkerhed er afgørende:

  • Information og data, uanset form, er forbundet med risici i alle organisationer. Dette gælder også for brugen af computere, mobile enheder og Internet of Things-systemer.
  • Beskyttelsen af data, informationer og IT-systemer er vigtigere end nogensinde før, da de spiller en stadig større rolle. Risikoanalysen bør tage højde for potentielle trusler og risici.
  • Effektiv risikostyring kræver en systematisk tilgang, baseret på analyse, ekspertise og forståelse af organisationens situation, struktur, kultur og trusselslandskab. En omfattende risikoanalyse er grundlaget for god risikostyring.
  • Risikostyring handler om at prioritere ressourcerne optimalt for at opnå maksimal nytte. Dette gælder også for cybersikkerhed og IT-sikkerhed.


Skab Forståelse for Cybersikkerhed i Hele Organisationen

For at omsætte en risikoanalyse til praktiske anbefalinger kræves ressourcer og ekspertise, som organisationer ofte mangler.

Vores cybersikkerhedsafdeling tilbyder et opstartstjek, der giver indsigt i, hvor og hvordan organisationen kan blive angrebet. Dette inkluderer tre rapporter med prioriterede sårbarheder og anbefalinger. Opstartstjekket er en værdifuld følgesvend til en IT risikoanalyse og kan forbedre din organisations samlede sikkerhed.

Kontakt vores cybersikkerheds-eksperter for mere information om vores tilgang til IT risikoanalyse og hvordan vi kan hjælpe din organisation.


Hvorfor Outsource en IT Risikoanalyse?

At udføre en intern IT risikoanalyse kan medføre unikke risici, herunder manglende fokus på centrale aspekter. Eksterne eksperter kan identificere blinde pletter og mangel på viden om de seneste trusler og lovgivning, der påvirker compliance-krav.

Vores konsulenter trækker på sektorspecifikke erfaringer og analyser. Sammen med dine organisationens beslutningstagere kan vi definere kritiske områder og udvikle strategier til beskyttelse og risikominimering.


Sådan Foregår Vores IT Risikoanalyse

Vi arbejder ud fra følgende trin:

1. Identifikation af de mest sandsynlige mål for cyberangreb.

2. Undersøgelse af, hvem der har adgang til organisationens data og hvor de er gemt.

3. Identifikation af de forskellige fjendtligsindede grupper og deres motivation, evner og angrebsmetoder.

4. Analyse af potentiel indvirkning af forskellige angreb på organisationens drift.


Efter mål og trusler er identificeret, er det vigtigt at analysere eksisterende kontrol- og sikkerhedssystemer. Dette afslører styrker og områder, der kræver forbedring. BDO Cybersikkerhed er klar til at hjælpe din organisation med at opbygge et solidt grundlag for fremtidige sikkerhedsinvesteringer.


IT Risikoanalyse er en kontinuerlig proces

Risikovurderinger bør udføres løbende, da trusselslandskabet konstant ændrer sig. Dette sikrer, at organisationen forbliver beskyttet mod nye og skiftende trusler. Kontakt BDO Cybersikkerhed i dag for en uforpligtende samtale om optimering af din organisations IT-sikkerhed og cybersikkerhed. Vores eksperter er klar til at samarbejde med dig, identificere potentielle risici og udvikle en fremtidig beskyttelsesstrategi.


Kontaktperson