Strategioverblikket

Strategioverblikket er en strategipakke tilpasset små og mellemstore virksomheder. Med indlevende og indsigtsfuld facilitering af virksomhedens strategiproces, hjælper vi
jer med at udvikle vigtige målsætninger for virksomheden, og sammen konkretiserer vi
jeres vej til at indfri målene.

Strategioverblikkets tre trin:

de 3 ikoner

 

Strategiprocessen består af tre trin. Vi starter med at undersøge jeres situation i dag ved at foretage en analyse af virksomhedens interne og eksterne forhold. Med det afsæt tager vi sammen med jer et temperaturtjek på virksomhedens strategiske situation og værditilbud.

Vi opsætter derefter mål for fremtiden gennem et målhierarki. Det leder ud i en enkel og konkret handlingsplan for virksomheden, der sikrer eksekvering af udvalgte strategiske initiativer.
 

Udbytte

Gennem strategioverblikket får du afdækket og fastlagt virksomhedens strategiske visioner, målsætninger og fokusområder for de kommende to til fem år. Vi hjælper jer samtidig med at udvælge konkrete tiltag og handlinger, som I kan igangsætte og gennemføre for at realisere strategien og indfri det forventede potentiale.

Ligeledes sikrer vi, at I efterfølgende har mulighed for at måle og følge op på de strategiske indsatser.


Individuel skræddersyet løsning

Vi ved, at hver virksomhed er unik og har forskellige behov. Vi udarbejder derfor en individuel skræddersyet løsning i samarbejde med jer. Strategioverblikket kan fx anvendes i forbindelse med bestyrelsesseminar, nyt regnskabsår eller strategiændringer.

For at gennemføre strategioverblikket har vi brug for et indledende interview med ledelsen og adgang til relevante materialer. Afhængig af omfanget foretager vi også interviews med enkelte bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og kunder. Vi er opmærksomme på at gennemføre processen, så vi undgår spildtid og forstyrrer den daglige drift mindst muligt.

KontaktpersonVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.