Indkøbsstrategi og transformation

Rådgivning i indkøbsstrategi og transformation

Organisationer og virksomheder bruger typisk 20-30 % af deres samlede budget på indkøb, forsyningskæder og leverandørsamarbejder. I mange danske virksomheder ser vi derfor også store potentialer ved at etablere effektive indkøbsstrategier.

Supply Chain Management og indkøbsstrategier kan være med til at skabe leverandørdreven innovation, effektivisere virksomhedens ressourceanvendelse, frigøre kapital og dermed give plads til bundlinje løft, investering og vækst. Selvom optimering er vigtig for de fleste virksomheder, rummer en effektiv indkøbsstrategi et meget større potentiale. Her kan parametre som kvalitetsforbedringer, produktudvikling, bæredygtighed, forsynings- og risikostyring, samt ressourceforbrug være med til at forbedre jeres bundlinje.  

Vi kan hjælpe jer med at realisere virksomhedens potentiale inden for indkøbsstrategi og transformation. Vores eksperter kan rådgive inden for alle dele af indkøbsspektret, blandt andet ved at:

  • Spend- og gevinstanalyse, herunder gevinstforløb
  • Modenheds- og kompetenceanalyse
  • Indkøbsorganisering og governancemodeller
  • Designe kategori- og udbudsprogrammer (gevinstbølger)
  • Bæredygtige (grønne) indkøb, strategi- og effektanalyse heraf
  • Kategorianalyser, -strategier og -styring
  • Udvikle og implementere kategoristyring og governance-modeller
  • Fastlægge Supplier relationship management strategier
  • Rådgive i digitalisering, e-handel og procesoptimering
  • Hjælpe med eksekvering og realisering af gevinstbølger (gevinstrealisering).

Vi arbejder med en værdibaseret indkøbsmodel, der systematisk identificerer indkøbseffektiviseringer, risikoafdækning, innovationsmuligheder og effekt på klima og miljø. Modellen sikrer både, at I får styr på jeres indkøb og kan udnytte jeres fulde potentiale.

 

Nå jeres mål med en effektiv indkøbsstrategi

Om målet er besparelser, forbedret produktudvikling, vækst og/eller anden indkøbsoptimering, så stiller vi vores kompetencer og mangeårige erfaring til rådighed.

En effektiv indkøbsstrategi, der bygger på de rigtige analyser og det rigtige setup, kan hjælpe virksomheder med at nå deres mål. Vi støtter jer både i udviklingen, i implementeringen af en praktisk køreplan og ved mødet med nye udfordringer.

Vores rådgivningsteam består af internationale fagfolk med industri- og konsulenterfaring, der kan hjælpe jer med at nå jeres mål.  

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.