Gevinst og modenheds assessment, samt realisering

Rådgivning i offentlige udbud og Contract Management

Som offentlig myndighed, der ønsker at sikre en effektiv og innovativ opgaveløsning, er det næsten umuligt ikke at berøre myndighedens strategi for udbud og indkøb. Offentlige ordregivere er forpligtede til at udbyde sine indkøb efter et veldefineret regelsæt, der skal sikre lige konkurrence for interesserede tilbudsgivere. Udbudsprocessen kræver mange ressourcer og gennemarbejdede procedurer, der sikrer det bedste resultat.

Offentlige udbud stiller derfor høje krav til ordregiveren, der både skal sikre kvaliteten af udbudsmaterialet og en veltilrettelagt udbudsproces. Især større anskaffelser inden for det offentlige kræver et grundigt arbejde, er ofte meget komplekse og berører mange forskellige interessenter, både internt og eksternt.
 

Udbudsprocessen fra A til Z

Vi rådgiver og gennemfører alle typer af udbud og konkurrenceudsættelser, og vi har stor erfaring i at gennemføre mere komplekse forløb som udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog. Vi har desuden stor erfaring med at rådgive offentlige myndigheder, når de skal forberede og gennemføre udbud inden for en lang række sektorer.

Vi kan blandt andet hjælpe jer med:

  • Alle udbudsprocedurer, f.eks. udbud med forhandling
  • Udbud af varer og tjenesteydelser, herunder f.eks. anlæg og IT-udbud.
  • Behovs- og markedsanalyser
  • Udarbejdelse af udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelser og -bekendtgørelse samt kontraktparadigmet
  • Design af incitamentsmodeller og bodhåndtering
  • Udarbejdelse af kravsspecifikationer og rådgivning vedrørende kravmetodik
  • Rådgivning og udarbejdelse af business case og projektgrundlag
  • Undervisning i og gennemførelse af forhandlingsstrategier- og forløb
  • Tilrettelæggelse af tildelingskriterier og evaluering af tilbud
  • Leverandørstyring, contract management og claim management.

Med andre ord kan vi facilitere udbudsprocessen fra A-Z. Vi kan bistå jer med alt lige fra de indledende udbudsstrategiske overvejelser og udarbejdelsen af udbudsmaterialet til gennemførelsen af selve udbudsprocessen, tilbudsevaluering og kontraktindgåelsen samt den efterfølgende kontrakt- og leverandørstyring.
 

Effektiv kontraktstyring i udbudsprocessen

Hvad end der er tale om styring af kontrakter, som er indgået med kunder, leverandører, og partnere, er den løbende kontraktstyring en vigtig del af en effektiv indkøbsorganisation.

God kontraktstyring giver bedre forudsætninger for at udnytte udbudsprocessens resultater og håndtere risici. Ved løbende at følge op på og aktivt styre sine kontrakter har organisationer mulighed for virkelig at høste det potentiale, der kan være ved at indgå kontrakter med eksterne parter.

Vi rådgiver om alle elementer i arbejdet med kontraktstyring – både i mindre, mellemstore og store organisationer. Vi ved, at behovet for kontraktstyring kan være meget forskelligt hos de enkelte organisationer og forudsætter et opdateret og overskueligt overblik over organisationens kontrakter med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.