AI ordbog

Evnen til at udføre opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens, såsom at forstå sprog, genkende billeder, træffe beslutninger og lære af data.

En gren af AI, der handler om at skabe systemer, der kan lære fra data og forbedre sig selv uden at blive eksplicit programmeret.

En type maskinlæring, der bruger kunstige neurale netværk med mange lag til at lære komplekse mønstre og abstraktioner fra store mængder data.

En metode til maskinlæring, hvor systemet lærer fra et sæt af træningsdata med kendte svar eller etiketter.

En metode til maskinlæring, hvor systemet lærer fra et sæt af data uden kendte svar eller etiketter, og forsøger at finde skjulte strukturer eller mønstre i dataene.

Et område inden for AI, der handler om at analysere, forstå og generere naturligt sprog, såsom tekst eller tale.

En dyb læringsalgoritme, der kan genkende, opsummere, oversætte, forudsige og generere tekst og anden form for indhold baseret på viden fra massive datasæt.

Et område inden for AI, der handler om at analysere, forstå og genkende visuel information, såsom billeder eller videoer.

Komplekse computermodeller, inspireret af hjernens funktion, der bruger lag af kunstige neuroner til at behandle information og udføre opgaver som billedgenkendelse eller natursprogbehandling. I bund og grund forsøger neurale netværk at efterligne den måde, den menneskelige hjerne fungerer på, ved at træne og lære fra store mængder data.

Teknologiplatforme, der bredt set er baseret på videnskabelige discipliner som kunstig intelligens og signalbehandling. Målet med kognitiv databehandling er at skabe mere nøjagtige modeller af, hvordan den menneskelige hjerne tænker og reagerer på stimuli.

Identifikation af sjældne elementer, begivenheder eller observationer, der afviger markant fra flertallet af data og ikke følger en veldefineret opfattelse af normal adfærd. Dette kan anvendes indenfor blandt andet cyber-sikkerhed, medicin, maskinsyn og økonomisk svindel. 

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.