Effekt- og procesevalueringer

Effekt- og procesevalueringer

Dokumenteret viden om effekten af offentlige politikker og indsatser skaber grundlag for bedre og mere faktabaserede beslutninger og læring 

Den offentlige sektor bevæger sig på alle store velfærdsområder i kommuner, regioner og staten mod fokus på effekter af politikker og indsatser, så borgere og virksomheder oplever mest mulig effekt for de anvendte skattekroner. 

Vi hjælper offentlige organisationer med at designe og gennemføre effektevaluering og procesevalueringer, så de politiske og administrative beslutningstager får faktabaseret viden og evidens i forhold til indsatsernes effekter på målgrupper, kvalitet og service samt omkostningseffektiviteten. 

Vi hjælper med:

  • Identifikation af, hvad der skal opnås med politik eller indsatser. Formål, mål og målgrupper kan i nogle tilfælde være uklare, ligesom de i nogle tilfælde kan opfattes forskelligt på tværs af interessenter
  • Evalueringsdesign for effekt- og procesevaluering, herunder hvor på evidensstigen det data- og økonomimæssigt er realistisk at sigte efter evalueringsmæssigt (effektevaluering, før- og eftermåling, kontrolleret studie, mv.)
  • Specifikt valg af kvantitative og kvalitative evalueringsmetoder og datakilder.
  • Dataindsamling, analyser og rapportering af evalueringsresultater på en fagligt valid måde, der skaber et solidt og faktabaseret beslutningsgrundlag

Vores konsulenter behersker avancerede statiske analysemetoder og dybtgående kvalitative studiemetoder, og de arbejder oftest ud fra en metode-triangulering. Desuden har vi stærke formidlingskompetencer, så både beslutningstagere og fageksperter får værdi af vores rapporteringer.

Vi bistår offentlige kunder med at designe og gennemføre effekt- og procesevalueringer.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.