Flere og flere børn mistrives i dagtilbud

Flere og flere børn mistrives i dagtilbud

Oplever I også, at flere og flere børn mistrives i dagtilbud og er I nysgerrige på, hvad I kan gøre for at hjælpe både det enkelte barn og samarbejdet omkring barnet? Så læs med her.. 
I BDO møder vi flere kommuner, som oplever en stigning i antallet af henvendelser om dagtilbudsbørn i mistrivsel. Vi ser også, at flere og flere skolestartere indstilles til visitation til specialundervisning i forbindelse med skolestart. Og vi står ikke alene med dette billede – en ny undersøgelse, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemført i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), bakker op.

Vores erfaring er, at 4 greb kan hjælpe kommunerne med at skabe både et tættere og tydeligere tværgående samarbejde omkring børnene samt hjælpe de enkelte dagtilbud med at skabe inkluderende børnefællesskaber: 
  • Få kortlagt visitationsprocessen og vær tydelig om, hvilke aktører der ’har bolden’ hvornår
  • Få talt om roller, ansvar og kompetencer på tværs af dagtilbudsområdet, PPR og øvrige støttefunktioner
  • Tag aktivt stilling til, hvornår og hvordan I bruger PPV’en som redskab
  • Få ekstern hjælp til at se på indstillingerne – fx via sagsgennemgang - og visitationsudvalgets arbejde i et læringsperspektiv

Undersøgelsen, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med EVA har udført, viser desuden, at de enkelte dagtilbud oplever at mangle kompetencerne til at understøtte børn i udsatte positioner og inkludere dem i det store fællesskab. BDO understøtter lige nu flere kommuner med at få flere specialpædagogiske kompetencer ind i det almene ved bl.a. at foretage observationer ude i praksis, kortlægge dagtilbuddenes efter- og videreuddannelseskompetencer samt hjælpe kommunerne med at kvalificere deres egen dataindsamling og brugen af indstillingsskemaer. Netop kvalificeret dataindsamling og udviklingen af en evalueringskultur viser anden forskning har stor betydning for børn i udsatte positioner. Noget vi i BDO kan hjælpe jer med.  

Skal vi uddybe? 

Tøv endelig ikke med at kontakte os. 

Kontakt os