Spor 3: Faglighed og læring

Beslutningen om at overgå til tværfaglige teams kalder på nye og anderledes kompetencer hos jeres medarbejdere i de selvstyrende teams. Planlæggeren skal vide, hvordan man planlægger omkostningseffektivt med størst mulige blik for kontinuitet og faglighed. Medarbejderne skal lære at udnytte deres faglighed på en helt ny måde med fokus på personcentreret pleje og den faglige styring får nye rammevilkår.

  • Planlægning: De selvstyrende teams skal planlægge deres arbejde selv med blik for kontinuitet. Men hvordan finder man balancen mellem kontinuitet og en omkostningseffektiv planlægning? Hvor går det som oftest galt i planlægningen, så man ikke lykkes med at sætte borgeren i centrum? Planlæggerne er nøglemedarbejdere i de selvstyrende teams, og de skal have de nødvendige kompetencer, hvis det skal lykkes.
  • Faglighed: Medarbejderne får en ny ramme til at udøve deres faglighed. De får nye rammer til at løse opgaver såsom personlig pleje og praktisk bistand samt rehabilitering, nedbringelse af ensomhed og hjælp til gode ernæringsmønstre. Medarbejderne skal klædes på med kompetencer og værktøjer, så man individuelt og sammen kan udvikle nye arbejdsgange, praksisformer og virkemidler inden for de nye rammer og den styrkede kontinuitet. Selvstyrende teams kan ikke bare være en ny organiseringsform, det må og skal også føre til en ny måde at møde borgeren på.

BDO har udviklet et unikt analyseværktøj, der tillader analyser af, hvor omkostningseffektiv og borgercentreret kommunernes planlægning af hjemmeplejen er. Værktøjet identificerer også, hvor i planlægning der sker uhensigtsmæssigheder. Med dette værktøj har vi analyseret planlægning i en lang række kommuner og derigennem bevidste om, hvor planlægningen ofte går galt. På baggrund af denne viden kompetenceudvikler vi jeres planlæggere til opgaven med selvstyrende teams. Vi udvikler også – sammen med jeres planlæggere – en håndbog for god planlægning, som planlæggerne kan anvende. På den måde overføres kompetenceudviklingen til praksis.

BDO har et dybt kendskab til den faglige praksis og den faglige styring i bred forstand. Vi har fagkonsulenter ansat, som ved præcis, hvordan man kan udnytte den nye kontinuitet til at levere en mere personcentreret pleje. Baseret på den viden kompetenceudvikler vi jeres medarbejdere i de selvstyrende teams. Med udgangspunkt i PDSA-modellen bliver jeres medarbejdere klædt på med kompetencer og værktøjer, så man individuelt og sammen kan udvikle nye arbejdsgange, praksisformer og virkemidler inden for de nye rammer og den styrkede kontinuitet. Afhængigt af jeres fokusområder vil vores faglige konsulenter også skræddersy oplæg om relevante faglige temaer, herunder fx ny lovgivning på området.

Vil du helt uforpligtende høre nærmere. Tag fat 

Spor 1: Etablering af teams og implementering

BDO anbefaler, at man arbejder med implementeringen af selvstyrende teams i tre spor.


Vi ved, at hjemmeplejen er kompleks. Borgernes ydelser og tyngde kan ændre sig hurtigt. Det gør det svært for jer at sammensætte selvstyrende teams, der er bæredygtige og kan håndtere kompleksiteten i den daglige drift. Der er også tale om en stor omlægning af hjemmeplejen. Det har vi fokus på i spor 1.

Spor 2: Økonomisk styring og økonomisk bevidsthed

BDO anbefaler, at man arbejder med implementeringen af selvstyrende teams i tre spor.

Under spor 2, Økonomisk styring og økonomisk bevidsthed, har vi fokus på, hvordan den nye organisering af jeres hjemmepleje ofte vil betyde, at I skal forholde jeres til jeres økonomimodel. I vil skulle forholde jer til, hvilke elementer af rammestyring, aktivitetsbaseret styring og progressionsbaseret styring, der skal implementeres i jeres kommuner – og hvilke elementer der skal udfases.