Spor 1: Etablering og implementering

Når I har truffet beslutningen om at organisere jeres hjemme- og sygepleje som selvstyrende teams, vil I med det samme skulle forholde jer til, hvordan I faktisk etablerer og konstituerer disse teams, og hvad implementeringsplanen skal være.

  • Etablering: Ambitionen om at etablere mindre og selvstyrende teams støder på udfordringen med kompleksiteten i den danske hjemmepleje. Borgernes ydelser og tyngden heri ændrer sig. Det skal kompetencesammensætningen i jeres selvstyrende teams og størrelsen her kunne håndtere.
  • Implementering: Omlægningen er stor. Medarbejderne skal arbejde anderledes, ledelsesopgaven ændrer sig, og den tværfaglige kultur skal følge trop. Arbejdsgange skal gentænkes, og IT-systemer skal måske opdateres. Det kalder på en solid og datadrevet implementeringsproces, hvor udfordringerne identificeres og håndteres som en del af jeres opstart.

 

BDO har stor erfaring med analyser baseret på kommunernes egne fagdata. Vi kender mulighederne, og vi kender begrænsningerne. Baseret på den viden hjælper vi kommunerne i etableringen med beregninger, der anviser de mest bæredygtige teamstørrelse. Det er beregninger, hvor kompetencer og ydelser hænger sammen – ikke bare den første uge, men også på lang sigt. Vi anviser også beregningsforudsætninger, såsom nødvendigheden af delegering mv.

BDO hjælper også med udviklingen af en datadrevet implementeringsplan. Sammen med kommunerne udvikler vi hypoteser for, hvilke barrierer der kan stå i vejen for en implementeringsproces lige præcis hos jer (kompetencer, arbejdsgange, kultur, IT, organisering m.m.). Disse testes – afhængigt af kommunens behov – via medarbejdersurvey og interviews. Sammen med kommunen udvikler vi en implementeringsplan, som hjælper jer sikkert i mål.

Vil du helt uforpligtende høre nærmere. Tag fat i:

Spor 2: Økonomisk styring og økonomisk bevidsthed

BDO anbefaler, at man arbejder med implementeringen af selvstyrende teams i tre spor.

Under spor 2, Økonomisk styring og økonomisk bevidsthed, har vi fokus på, hvordan den nye organisering af jeres hjemmepleje ofte vil betyde, at I skal forholde jeres til jeres økonomimodel. I vil skulle forholde jer til, hvilke elementer af rammestyring, aktivitetsbaseret styring og progressionsbaseret styring, der skal implementeres i jeres kommuner – og hvilke elementer der skal udfases.

Spor 3: Faglighed og læringBDO anbefaler, at man arbejder med implementeringen af selvstyrende teams i tre spor.

Under spor 3, Faglighed og læring, har vi fokus på, hvordan jeres planlæggere klædes bedst på til den nye opgaver. De er nøglemedarbejdere, hvis ambitionen med selvstyrende teams skal lykkes. Det kalder på konkrete værktøjer og kompetencer til at løfte opgaven. Hvis omlægningen skal være mere og andet end en organisatorisk ændring, så skal jeres medarbejdere klædes på til opgaven med viden.