Selvstyrende teams

- Hvilke udfordringer står I overfor, og hvordan kan BDO hjælpe jer?

I BDO hjælper vi lige nu en række kommuner med at omstille deres hjemmepleje til selvstyrende teams. Den rådgivning giver vi baseret på vores mangeårige samarbejde med kommunerne på området og vores dybe indsigt i økonomisk- og faglig styring såvel som indsigt i den bæredygtige organisering på området. BDO i Danmark har desuden etableret et tæt samarbejde med vores kolleger i Holland, der har dyb indsigt i Buurtzorg-modellens tilrettelæggelse og udmøntning.

Når andre kommuner ønsker at omstille deres hjemmepleje til mere selvstyrende teams, ved vi af erfaring, at man skal forholde sig til udfordringer inden for tre spor.

BDO anbefaler, at man arbejder med implementeringen af selvstyrende teams i tre spor, for at omstillingen til selvstyrende teams bliver en succes.

Hvordan implementerer man selvstyrende team ledelse og organisering succesfuldt? 

Selvstyrende teams er en proces, der skal arbejdes på af alle i organisationen. En fejl som mange organisationer begår er, at de kaster sig ud i det helt uforberedte. Dette kan være svært for mange at navigere rundt i grundet uklare målsætninger, rollefordelinger, og forventningsafstemninger. For at undgå dette kan man tage et kig på vores tre spor. Disse mener vi hjælper organisationer godt i gang med selvstyrende teams. Og er fundamentale i forhold til en klarhed angående målsætningen, rollefordelingen og forventninger associeret med denne proces. Alt dette kan vores rådgivere hjælpe jer med, da vi mener, at vejen til selvstyrende teams vil være forskellige for alle.

Spor 1: Etablering af teams og implementering


Hjemmeplejen er kompleks. Borgernes ydelser og tyngde kan ændre sig hurtigt. Det gør det svært at sammensætte bæredygtige selvstyrende teams.

Spor 2: Økonomisk styring og økonomisk bevidsthed


Den nye organisering af jeres hjemmepleje vil ofte betyde, at I skal forholde jeres til jeres økonomimodel.

Spor 3: Faglighed og læringJeres planlæggere skal klædes på til den nye opgave. De er nøglemedarbejdere, hvis ambitionen med selvstyrende teams skal lykkes.

Er selvledende teams en ny vej til balance i ældreplejen?

Et stort antal kommuner arbejder lige nu med at introducere selvstyrende teams i hjemmeplejen. Med udgangspunkt i den Hollandske Buurtzorg-model og de foreløbige danske erfaringer, søger flere danske kommuner en ny vej til en bæredygtig hjemmepleje med balance mellem økonomiske og faglige hensyn såvel som medarbejdertrivsel, kontinuitet og en ny ramme for en personcentreret pleje, hvor borgerens perspektiv er omdrejningspunktet.

I BDO har vi stor erfaring med at hjælpe kommunerne med at omstille deres hjemmepleje. Altid med blik for både økonomi, faglighed, medarbejdertrivsel, borgertilfredshed, kultur og organisering. Vi står på den erfaring, når vi lige nu hjælper en række danske kommuner med at omstille deres hjemmepleje til selvstyrende teams. Det helt centrale for os er, at der ikke findes én model for selvstyrende teams i hjemmeplejen, men at der er flere veje at gå, og at modellen altid skal tilpasses den lokale kontekst og de lokalpolitiske rammevilkår.

Vi tror på, at selvstyrende teams kan give ny energi og anvise nye veje i hjemmeplejen – men det skal gøres rigtigt, så hverken fagligheden eller økonomien skrider. Implementeringen af selvstyrende teams er et grundlæggende brud med den måde, vi i Danmark har styret vores hjemmepleje på i mange år. Og forandringen, som vi står overfor, er forbundet med flere risici – både i forhold til den økonomiske styring og den faglige kvalitet. Disse risici skal iagttages og håndteres, når kommunerne helt eller delvist overgår til selvstyrende teams i hjemmeplejen.
 

Frihed under ansvar

Et vigtigt element i selvstyrende teams er frihed under ansvar. Med dette mener vi, at selvstyrende teams kan opnå en mere fleksibel og produktiv arbejdsgang med selvstyrende teams. Det er vigtigt, at arbejdet bliver planlagt i en kontinuerlig stil. Derfor vil planlæggeren være den ansvarlige i de selvstyrende teams. Det er utrolig vigtigt, at man har øje for de forskellige faglige styrker, som medarbejderne har, så disse kan bruges optimalt. Det vil overordnet føre til en ny måde at møde borgeren på. Med udgangspunkt i PDSA-modellen vil jeres medarbejdere blive klædt godt på til den nye arbejdsform og udvikle deres kompetencer indenfor frihed under ansvar. Her vil de lære, hvordan de kan håndtere deres nye arbejdsform indenfor de nye rammer og den styrkende kontinuitet.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan BDO kan hjælpe din kommune med at omstille jeres hjemmepleje til selvstyrende teams? Kontakt én af vores fageksperter, som altid står klar til at tage en uforpligtende snak.