Spor 2: Økonomisk styring og økonomisk bevidsthed

Beslutningen om at overgå til selvstyrende teams vil for mange kommuner også kalde på et gennemsyn af økonomimodellen, såvel som en stillingtagen til hvordan de enkelte teams hjælpes til at finde balance mellem faglig autonomi og serviceniveau.

  • Økonomisk styring: Jeres økonomimodel skal kunne følge med den nye organisering af jeres arbejdsgange. Den skal være gennemsigtig og forståelig for udfører. I skal tage stilling til flere forhold – særligt balancen mellem rammefinansiering, aktivitetsafregning og progressionsbaseret afregning er vigtig at få afklaret – og afprøvet. I skal desuden tage stilling til afregningsniveau, organiseringen af den faglige styring og I skal vurdere, hvad jeres dokumentationspraksis tillader rent styringsmæssigt.
  • Økonomisk bevidsthed: Afhængigt af hvor langt I går i jeres implementering af selvstyrende teams, så kan der være behov for at understøtte den økonomiske bevidsthed i de selvstyrende teams. Det er vigtigt, at de selvstyrende teams kender og kan følge med i priser og mængder i den pleje, de leverer løbende, hvis vi skal være sikre på, at fagligheden og økonomien balanceres korrekt.

BDO er den førende leverandør på ældreområdet i Danmark, når det kommer til udvikling og gennemsyn af økonomimodeller og økonomisk styring i bred forstand i hjemmeplejen. Sammen med kommunerne gennemgår vi den eksisterende økonomimodel. Vi inddrager brugerne og afdækker deres behov, ligeså vel som økonomifunktionerne inddrages. I tillæg gennemgår vi også dokumentationspraksis og modenheden heri. På den baggrund udvikler vi – sammen med kommunen – en skræddersyet økonomimodel, som understøtter den nye organisering.

Økonomimodellen skal også have virkning i praksis. Målsætningen er, at de selvstyrende teams kan udøve deres faglighed med en høj grad af autonomi. Målsætningen er også, at dette gøres inden for en samlet økonomisk ramme for hjemmeplejen i en kommune. For at understøtte det udvikler BDO et styringscockpit til de enkelte selvstyrende teams. Det indeholder den relevante ledelsesinformation, der er nødvendig for, at de selvstyrende teams kan finde den gode balance mellem kontinuitet, personcentreret pleje og serviceniveau. Vi klæder økonomifunktionerne på til at opdatere og vedligeholde styringscockpittet, og vi lærer de selvstyrende teams op i brugen heraf. Samlet set tror vi på, at dette understøtter den økonomiske bevidsthed.

Vil du helt uforpligtende høre nærmere. Tag fat i:

Spor 1: Etablering af teams og implementering 

BDO anbefaler, at man arbejder med implementeringen af selvstyrende teams i tre spor.

Vi ved, at hjemmeplejen er kompleks. Borgernes ydelser og tyngde kan ændre sig hurtigt. Det gør det svært for jer at sammensætte selvstyrende teams, der er bæredygtige og kan håndtere kompleksiteten i den daglige drift. Der er også tale om en stor omlægning af hjemmeplejen. Det har vi fokus på i spor 1. 

Spor 3: Faglighed og læringBDO anbefaler, at man arbejder med implementeringen af selvstyrende teams i tre spor.

I spor 3 har vi fokus på, hvordan jeres planlæggere klædes bedst på til den nye opgaver. De er nøglemedarbejdere, hvis ambitionen med selvstyrende teams skal lykkes. Det kalder på konkrete værktøjer og kompetencer til at løfte opgaven. Hvis omlægningen skal være mere og andet end en organisatorisk ændring, så skal jeres medarbejdere klædes på til opgaven med viden.