Indkomster og fradrag du selv skal sætte på årsopgørelsen

Indkomster og fradrag du selv skal sætte på årsopgørelsen

Der findes faktisk ganske mange arter af indkomster og fradrag, som vi selv skal sørge for at få med på årsopgørelsen. Især når det gælder et bestemt fradrag, er det vigtigt at bruge den rigtige rubrik. 
Når det gælder de vigtige ting – vores løn, pensionsindskud, renteudgifter og i de fleste tilfælde også aktiegevinster – kommer tallene ikke bare automatisk med på årsopgørelsen, de bliver også placeret i de rigtige rubrikker. Det gør de, fordi de indberettes af tredjemand. Det vil først og fremmest sige vores arbejdsgiver, vores pengeinstitut samt vores fagforening og A-kasse. 

Når det gælder fradrag, findes der fire slags, som beregnes automatisk og derfor kommer på årsopgørelsen, uden at vi selv skal gøre noget. Det drejer sig om job- og beskæftigelsesfradrag samt det ekstra pensionsfradrag og det ekstra befordringsfradrag til pendlere med lav indkomst. 

Men der findes altså også en lang række forskellige indkomster og fradrag, som vi selv skal sørge for at sætte på årsopgørelsen. Nedenfor gennemgår vi ni udvalgte rubrikker, som mange får brug for.
 
Rubrik Indkomst- eller fradragstype
12 Hvis du i din fritid tager ud og optræder som Bakkesangerinde, bugtaler, tryllekunster eller festmusiker, er det i denne rubrik, du skal indberette din bruttoindkomst. Den gælder nemlig for honorarer, hvoraf der skal betales AM-bidrag, herunder fx også mænds indtægter som sæddonorer.
20 Denne rubrik gælder for personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Det omfatter forskellige typer af indkomst som fx bitcoingevinster, gameres indtægter (overskud) ved salg af skins samt pengegaver mv. fra ikke-nærtstående, herunder fra søskende.
29 Her skal indtastes de fradrag, som B-indkomstmodtagere er berettigede til. Når det gælder kørselsfradrag, er det vigtigt at bruge denne rubrik og ikke rubrik 51, som omtales nedenfor, fordi rubrik 29 sikrer dig en højere skatteværdi af fradraget. Kørselsfradraget kan desuden opgøres med højere satser – nemlig med 3,73 kr. pr. km – ligesom fradraget gælder for alle km, altså også for de første 24 km af den daglige transport.
37 I denne rubrik skal overskud ved sommerhusudlejning mv. indtastes. Se mere om reglerne for opgørelse af overskuddet i denne artikel.
44 Her skal indtastes et af de formentligt mest ukendte fradrag, nemlig stiftelsesomkostninger for lån og kreditter med en løbetid på under to år. Altså for kviklån og lignende. Læs om fradragsmuligheden i denne artikel.
51 I denne rubrik skal det almindelige befordringsfradrag indtastes. Husk at det ikke er nok, at fradraget er indsat på forskudsopgørelsen. Det skal også indtastes på årsopgørelsen.
56 Her skal børne- og ægtefællebidrag, der er betalt uden om Udbetaling Danmark, indtastes sammen med oplysninger om modtageren.
66 Har du solgt børsnoterede aktier, som du har modtaget som aktieløn efter en såkaldt 7 P-ordning, skal du indtaste gevinsten her.
67 Her skal gevinster og tab på ikke-børsnoterede aktier, herunder ikke-børsnoterede aktier, som du har modtaget som aktieløn efter en såkaldt 7 P-ordning, indtastes. Tab angives med minus foran beløbet. Rubrikken gælder også for gevinster og tab på First North-aktier samt fx for folkeaktier i et lokalt bryghus eller i en iværksættervirksomhed samt for andele i dit eget anpartsselskab, hvis du har - eller har haft - et sådant.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.