Skat ved sommerhusudlejning i 2023

Ifølge en artikel på home.dk blev danske sommerhuse i 2022 samlet set udlejet i hele 777.655 uger, hvilket var ny rekord og en fremgang på næsten 9 % sammenlignet med 2021. Tyske turister stod for omtrent 70 % af alle bookinger. Også i 2023 vil antallet af udlejede uger komme til at ligge højt, og endnu engang er det de tyske gæster, der er afgørende. Ifølge en nyhed fra Danmarks Statistik lå antallet af bookede husuger fra tyskere i påsken på rekordniveau i år.

De sommerhusejere, der udlejer deres sommerhus, skal – medmindre lejeindtægterne er beskedne - betale skat af overskuddet herved. Det skattepligtige overskud kan opgøres efter to metoder. Enten efter regnskabsmetoden eller efter bundfradragsmetoden. Det er muligt at skifte fra bundfradragsmetoden til regnskabsmetoden, men ikke den modsatte vej. Uanset hvilken model, der vælges, beskattes overskuddet som kapitalindkomst. Det vil sige med en marginalskat på ca. 42 %.

 

Regnskabsmetoden
Vælges denne metode, skal der betales skat af hele nettooverskuddet. Der er altså ikke noget skattefrit bundfradrag. Det kan lyde som en ulempe, men det er det ikke nødvendigvis.

Står ejeren helt eller delvist selv for udlejningen, og/eller har denne et betydeligt omfang, kan regnskabsmetoden faktisk godt være fordelagtig. Det skyldes, at der efter denne metode kan fratrækkes den andel af udgifterne til grundskyld og dagrenovation, som forholdsmæssigt kan henføres til de udlejede uger, ligesom der kan opnås nedslag i ejendomsværdiskatten for samme periode. Disse muligheder gælder ikke for dem, der bruger bundfradragsmetoden.

Regnskabsmetoden indebærer, at ejeren skal udarbejde et egentligt regnskab for udlejningen. Et regnskab, hvori samtlige lejeindtægter inklusive betaling for el, vand og varme samt for rengøring skal indgå, men hvor der også kan fratrækkes alle udgifter forbundet med udlejningen. I regnskabet kan desuden fratrækkes afskrivninger på udgifter til køb af møbler og andet inventar – bortset fra hårde hvidevarer - samt udgifter til vedligeholdelse af den slags. 

 

Bundfradragsmetoden
Er for dem, der ikke orker at føre regnskab, og/eller som måske kun udlejer i begrænset omfang. Metoden findes i to versioner. Den ene er for dem, der udlejer via et udlejningsbureau, som indberetter lejeindtægterne til Skattestyrelsen. Den anden er for dem, der gerne vil spare provisionen til et bureau, og som derfor selv påtager sig det ikke-ubetydelige arbejde, der kan være forbundet med udlejningen.

For dem, der udlejer via et bureau, opgøres det skattepligtige overskud i 2023 som 60 % af den del af lejeindtægterne – inklusive betaling for forbrug – der overstiger et beløb på 44.500 kr. Dem, der selv står for udlejningen, opgør det skattemæssige resultat efter samme principper, men har kun et bundfradrag på kun 12.200 kr. 

Selvom forskellen mellem de to bundfradrag er på hele 32.300 kr., så udgør skatteværdien af merfradraget – altså den faktiske merskat - i de fleste tilfælde nok kun omkring 11.000 kr., hvilket skal sættes i forhold til forskellen mellem provision til et udlejningsbureau og de mulige udgifter til annoncering ved egen udlejning.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.