Kviklån: Overset skattefradrag for låneomkostninger

Det er ukendt for de fleste, at stiftelsesgebyrer, der betales for lån og kreditter med en løbetid på under to år, kan fratrækkes på årsopgørelsen, og at man selv skal sørge for, at beløbet kommer med.

Alle ved, at renteudgifter er fradragsberettigede på årsopgørelsen. Og alle ved også, at man normalt ikke selv skal gøre noget for at få fradraget. Pengeinstitutter og andre kreditgivere er nemlig forpligtet til at indberette tallene til Skattestyrelsen, som sørger for, at de automatisk kommer med på årsopgørelsen. Nemt og ligetil.

Til gengæld er der stort set ingen, der ved, at de låneomkostninger – stiftelsesgebyrer – som betales ved optagelse af lån/kreditter med en løbetid på under to år, faktisk også er fradragsberettigede. Det gælder, uanset om der er tale om et kviklån, et forbrugslån eller et banklån. Det er kun løbetiden, der afgør, om der er fradrag.

Det manglende kendskab til fradragsretten havde ikke i sig selv været noget problem, hvis udgifterne blev indberettet til Skattestyrelsen, ligesom renter bliver, men det gør de ikke. Låntagerne skal selv indtaste beløbene i rubrik 44 på årsopgørelsen, og Skattestyrelsen er ikke til megen hjælp i denne forbindelse. I vejledningen til rubrikken omtaler styrelsen end ikke låneomkostningerne som et eksempel på udgifter, der kan fratrækkes. 

 

Hvor store beløb?

Stiftelsesomkostningerne for de omhandlende lån og kreditter varierer en del, men ligger nok i gennemsnit omkring 1.200 kr. pr. lån.

Der findes ingen tilgængelige oplysninger over, hvor mange lån af denne type der optages hvert år. Ifølge FinansDanmark var der tilbage i 2014 blankolån for op mod 14 mia. kr., men dette omfatter også lån med en løbetid på to år eller længere. Til gengæld er der ingen tvivl om, at omfanget af lån er vokset markant siden da. 

Ifølge en rapport fra Dansk Kredit Råd (DKR) – brancheforening for digitale långivere – udstedte deres medlemmer i 2017 lån for 517 mio. kr. De var fordelt på knap 84.000 lån, men dækker kun en lille del af det samlede marked. Hvis det forudsættes, at der årligt optages 200.000 lån med en løbetid på under to år, udgør det samlede fradragsbeløb således nok op mod 250 mio. kr. pr. år. Et beløb, der er så stort, at der givetvis for længst ville være indført indberetningspligt, hvis der havde været tale om en indtægt.

 

Genoptagelse af gamle skatteansættelser

Har du haft et lån med en løbetid på under to år, men glemt at fratrække stiftelsesomkostningerne, kan du stadig nå det, men kun for lån optaget i 2018 eller senere. Skatteansættelserne for tidligere år er nemlig forældet, når det gælder glemte fradrag. Fradraget har i de fleste tilfælde en skatteværdi på omkring 33 %. Ved et fradrag på 1.200 kr. sparer du derfor ca. 400 kr. i skat.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.