Grænsehandelskoncepter: Svært at undgå dansk moms

Grænsehandelskoncepter: Svært at undgå dansk moms

Virksomheder, der vil sælge til danske forbrugere med tysk moms, må ikke på nogen måde - hverken direkte eller indirekte - involvere sig i transporten af varerne, hvis konceptet skal holde vand. 
I Tyskland er momsen lavere end i Danmark, og der opereres tilmed med differencerede momssatser. Dette faktum har i tidens løb inspirereret mange virksomheder med salg til private til at udvikle koncepter, hvorefter leveringen af varerne er sket syd for grænsen, fordi det er leveringsstedet, som er afgørende for, om der skal betales dansk eller tysk moms. På den måde har mange danskere fx købt campingvogne eller hårde hvidevarer til 19 % tysk moms eller træpiller til kun 7 % tysk moms.

I nogle tilfælde vil danske forbrugere gerne købe varer i Tyskland, men har ikke selv mulighed for at hente varerne. I så fald består der den mulighed, at sælgeren sørger for pakning og transport af varen, uden at køber på nogen måde er involveret. Som konsekvens heraf skal der betales dansk moms.

En anden mulighed kan være, at køberen selv står for transporten, men at sælgeren som en service hjælper med råd og vejledning omkring valg af transportør. Tidligere var det Skattestyrelsens holdning, at dette var okay, og at sælgeren på sin hjemmeside fx gerne måtte vise en oversigt over vognmænd, som kunne bruges til transporten.

Nye regler i 2021

Med virkning fra den 1. juli 2021 kom der nye regler om fjernsalg til kunder, jf. denne artikel. Siden da har Skattestyrelsen strammet sin praksis sådan, at enhver form for selv indirekte involvering i transporten fra sælgers side nu medfører, at der skal betales dansk moms, fordi leveringsstedet anses for at være i Danmark.

Det første hint om praksisstramningen kom i en afgørelse fra marts 2021, hvor Skatterådet fastslog, at der efter de nye reglers ikrafttræden ville skulle betales dansk moms, hvis en sælger af træpiller på sin hjemmeside oplyste om tre forskellige fragtmænd, som køberen kunne anvende til transporten. 

I en afgørelse fra september 2022 gik Skatterådet et skridt videre og fastslog, at der også ville skulle betales dansk moms, hvis sælgeren blot telefonisk kom med forslag til en mulig fragtmand, og at det samme ville være tilfældet, hvis sælgeren informerede en af køberen valgt fragtmand om, hvornår denne kunne afhente varerne hos sælgeren.

Den seneste afgørelse om problemstillingen er offentliggjort i januar 2024 og handler om en tysk vinproducent, som normalt solgte til private i Danmark på vilkår af, at de selv skulle afhente deres vin på vingården. Dette blev imidlertid umuligt, da coronapandemien indtraf, hvilket fik producenten til at henvise sine danske kunder til en tysk transportvirksomhed, hvis indehaver tilfældigvis var far til vinbonden. Selvom transporten var organiseret af den danske kundegruppe, fandt Skattestyrelsen, at sælgeren havde været involveret i transporten i en sådan grad, at der skulle betales dansk moms.

Omvendt grænsehandel

For danske virksomheder med salg til private i andre EU-lande vil indirekte involvering i transporten efter vores opfattelse betyde, at de som udgangspunkt kan sælge deres varer til den momssats, der gælder i køberens hjemland, og at de kan afregne momsen efter OSS-ordningen. Altså indbetale den udenlandske moms til Skattestyrelsen, som herefter videre-sender den til de respektive lande. Anvendelse af denne ordning – som du kan læse mere om i denne artikel – forudsætter dog, at der ikke er tale om varer, hvoraf der skal betales punktafgifter. 
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.