Momsafregning for virksomheder omfattet af OSS-ordningen

Der er intet til hinder for, at virksomheder kan angive moms tidligere, end de er forpligtet til. Det kan i nogle tilfælde være en fordel for virksomheder, der sælger varer til private i andre EU-lande.

Med virkning fra den 1. juli 2021 kom der nye regler for virksomheder med fjernsalg af varer til private og øvrige ikke-registreringspligtige i andre EU-lande. Tidligere skulle danske virksomheder lade sig momsregistrere i alle de lande, hvortil de solgte varer, hvis deres salg oversteg det enkelte lands beløbsgrænse for fjernsalg.

Efter de nye regler er der fastsat en fælles beløbsgrænse for fjernsalg på kun 10.000 EUR. En grænse som tilmed gælder for al salg til private mv. indenfor hele EU. Altså ikke for de enkelte lande. Til gengæld slipper virksomhederne for at lade sig momsregistrere mv. i de enkelte lande, men kan i stedet nøjes med at registrere sig i den særlige OSS-ordning (One Stop Shop). 

For danske virksomheder betyder OSS-ordningen, at de fortsat skal fakturere deres salg med momssatsen for det EU-land, hvor varen sendes til, men at den samlede udenlandske moms skal indbetales til Skattestyrelsen, som herefter sender penge videre til de enkelte lande. Du kan læse mere om ordningen i denne artikel.

 

Afregning af OSS-moms

Afgiftsperioden for OSS-moms er kvartalet, og betalingsfristen udløber ved udgangen af måneden efter et kvartalsudløb. OSS-moms for 4. kvartal af 2021 skal derfor indbetales til Skattestyrelsen senest den 31. januar 2022.

For nogle af de virksomheder, hvor salget til private i andre EU-lande udgør en væsentlig andel af deres samlede salg, kan afregningen af OSS-momsen være en likviditetsmæssig belastning, hvis virksomhedens danske momstilsvar er negativt, idet den udenlandske moms skal betales før, at Skattestyrelsen udbetaler den negative danske moms.

For en mellemstor dansk virksomhed, der anvender kvartalet som afregningsperiode, vil et negativt momstilsvar for 4. kvartal af 2021 således normalt først blive udbetalt i slutning af marts måned 2022 - altså en måned efter, at OSS-momsen skal indbetales - fordi angivelses- og betalingsfristen for disse virksomheder er to måneder efter periodens udløb.

Når det gælder dansk moms, er der imidlertid intet til hinder for, at denne angives før udløbet af fristen for den slags. Det gælder, uanset om virksomheden anvender kalendermåneden, kvartalet eller halvåret som afgiftsperiode. 

En virksomhed med kvartalsafregning, der er tilmeldt OSS-ordningen, kan således vælge at angive den danske moms for 4. kvartal af 2021 allerede i starten af 2022, hvorved en eventuel negativ moms kan nå et blive udbetalt inden fristen for betaling af den udenlandske moms. Det fremgår af et nyligt svar fra skatteministeren til Folketingets Skatteudvalg. Negativ moms udbetales nemlig normalt tre uger efter datoen for momsangivelsen.

 

Lidt ligesom eksportmomsordningen

Finten med at fremskynde udbetalingen af negativ moms via en fremrykket momsangivelse svarer til, hvad der kendes fra den særlige eksportmomsordning. En ordning som indebærer, at eksportvirksomheder får to momsnumre, hvoraf det ene altid vil have negativ moms, som kan udbetales tidligere, end hvad der ellers ville have været tilfældet. Du kan læse mere om eksportmomsordningen i denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.