Momsregistrering ved salg til private i andre EU-lande

For nylig udsendte Skattestyrelsen en pressemeddelelse om, at styrelsen for årene 2018 – 2022 har udsendt opkrævninger af moms på knap 260 mio. kr. til udenlandske netbutikker med salg til private forbrugere i Danmark – såkaldt B2C-salg - fordi de har undladt at betale dansk moms af deres salg hertil. Beløbet svarer til et samlet salg på over 1 mia. kr.

Hvis du undrer dig over, hvordan Skattestyrelsen finder frem til de udenlandske virksomheder, så er svaret ganske enkelt. Det gør de ved at indhente oplysninger i banker og sparekasser om danskernes pengeoverførsler til konkrete beløbsmodtagere (virksomheder) i udlandet. Skatterådet har i en afgørelse fra januar i år givet Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger om sådanne pengeoverførsler også for årene 2021 og 2022. Opkrævningerne vil derfor givetvis fortsætte.

 

Sådan er reglerne

Siden 1. juli 2021 har reglerne været sådan, at virksomheder med B2C-salg indenfor EU har været forpligtiget til at afregne moms i det land, hvor deres kunder bor, hvis virksomhedens samlede fjernsalg har oversteget et årligt beløb på blot 10.000 EUR.

Betalingen af den udenlandske moms kan enten ske ved at lade sig momsregistrere i de enkelte lande, eller ved at tilmelde sig den såkaldte MOSS-ordning (Moms One Stop Shop), der i Danmark administreres af Skattestyrelsen.

For danske virksomheder betyder MOSS-ordningen, at de skal fakturere deres udenlandske kunder med den lokale momssats, men indbetale momsbeløbet til Skattestyrelsen, som herefter sender pengene videre til de enkelte lande. Afregningen af den udenlandske moms skal ske kvartalsvis.

MOSS-ordningen gælder ikke kun for salg til private, men også for salg til ikke-momsregistrerede virksomheder samt til visse offentlige myndigheder. Foruden fysiske varer, gælder reglerne også for elektronisk leverede ydelser, som fx software og podcasts.

 

Undladt registrering kan medføre efterregning

For danske virksomheder med B2C-salg indenfor EU kan det i nogle tilfælde være fristende bare at fakturere kunderne med dansk moms, men det er dårlig løsning. Også i andre EU-lande arbejder skattemyndighederne nemlig med at finde frem til udenlandske netbutikker, der ikke afregner korrekt moms. Det er i denne forbindelse ingen hjælp, at der er faktureret med dansk moms. Tværtimod kan det i værste fald ende med dobbelt moms, hvis det på grund af forældelse ikke er muligt at få den danske moms tilbage.

I nogle tilfælde vil danske virksomheder faktisk kunne opnå en kommerciel fordel ved at fakturere med den lokale momssats fremfor med dansk moms, fordi momssatserne i andre lande ofte er lavere end i Danmark. Hertil kommer, at der ved tilmelding til MOSS-ordningen opnås en administrativ lettelse, fordi den udenlandske moms kun skal afregnes ét sted. Virksomheder, der allerede er momsregistreret i et andet EU-land, skal ved tilmelding til ordningen afmelde den udenlandske registrering, hvis de ikke har andre registreringspligtige aktiviteter dér.

 

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til tilmelding til MOSS-ordningen, er du velkommen til at kontakte os. Vi har momseksperter med indsigt i praktikken omkring den slags i alle landets regioner.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.