Arveafgift: Behov for revurdering af mange testamenter

Arveafgift: Behov for revurdering af mange testamenter

Har du i dit testamente indsat en velgørende organisation som arving for at nedbringe afgiften for arv til dine søskende, bør du revurdere testamentet. Fra 2027 nedsættes afgiften af arv til søskende nemlig markant.
Folketinget har for nylig vedtaget en lov om at nedsætte afgiften af arv til søskende, sådan at der ikke længere skal betales tillægsafgift af den slags, men kun den almindelige afgift på 15 %. For et arvebeløb til en søster eller bror på fx 1 mio. kr. betyder det, at afgiften falder med op til ca. 225.000 kr.  De nye regler har virkning for arv, som søskende modtager i 2027 eller senere. 

Selvom der er ganske længe til, at de nye regler træder i kraft, så er der en gruppe seniorer, som allerede nu bør tage bestik af situationen. Nemlig de formentlig ganske mange, som har besluttet sig at bruge den såkaldte arvefinte og i deres testamente har indsat en velgørende organisation som arving for at nedbringe afgiften af arv til søskende.

Finten består i, at man bestemmer, at omkring 30 % af ens formue skal tilfalde Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen eller en anden velgørende organisation, men på vilkår af, at organisationen ud af sit arvebeløb – som er fritaget for afgift – skal betale afgiften for de øvrige arvinger. Selvom det kan lyde mærkeligt, så kan denne manøvre – som der politisk er fuld opbakning til at bruge, jf. denne artikel – øge de øvrige arvingers arv samtidig med, at den stadig efterlader et ofte pænt beløb til velgørenhed. 

Fra 2027 er det ikke længere nødvendigt at bruge denne fremgangsmåde i forhold til arv til søskende. Det bør derfor frem mod ikrafttrædelsestidspunktet overvejes, hvilken betydning de nye regler skal have for eksisterende testamenter, hvori en velgørende organisation er indsat som arving. Ændres testamentet ikke, og er der ikke indsat en forbeholdsklausul, vil fordelen ved nedsættelsen af afgiften nemlig som udgangspunkt tilfalde den velgørende organisation, om end det beror på den konkrete formulering af testamentet.

Flere overvejelser 
Den omstændighed, at der ikke længere er behov for at bruge arvefinten i forhold til arv til søskende, betyder ikke nødvendigvis, at den helt bør forkastes. Den vil nemlig fortsat vil være en fordel i forhold til arv til nevøer og niecer – søskendes børn – og til venner og bekendte. 

Fremgangsmåden kan faktisk også være interessant, hvis der er tale om arv, der skal tilfalde ens nærmeste – typisk børn og børnebørn – og formuen i boet overstiger tre millioner kro-ner – dog et større beløb, hvis afdøde sad i uskiftet bo.

Når det gælder arv til søskende, har man hidtil ofte – hvis det har været muligt – valgt at lade denne gå gennem forældrene for at undgå tillægsafgiften. Fremover vil denne fremgangsmåde være en ulempe. Også testamenter, hvor ens forældre er indsat som arvinger, bør derfor genovervejes, hvis ønsket er, at pengene skal tilfalde en søster og/eller bror.

Omvendt kan der være testamenter, hvori man – for at spare afgift – har indsat nevøer og niecer som arvinger, men hvor det nu kan være mere optimalt at lade pengene tilfalde deres forældre – altså arveladers søskende. 

Vi kan hjælpe
Ønsker du rådgivning om arveafgift, er du velkommen til at kontakte os. Vi har eksperter med indsigt i reglerne i alle landets regioner. De kan råde og vejlede dig, ligesom de – hvis det ønskes – også kan klare papirarbejdet.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.