Skatteministeren freder arvefinte

Hvis hele eller dele af din formue en dag skal arves af fx dine søskende eller søskendebørn eller af gode venner, bør du stærkt overveje også at betænke en velgørende organisation. Det kan nemlig øge arven til de andre.

Selvom det ikke sker ofte, så hænder det faktisk, at man på Christiansborg med åbne øjne vedtager skatteregler, der lægger op til skattetænkning. Det vil sige, at man accepterer, at der er borgere, der opnår en skattefordel ved en bestemt fremgangsmåde.

Den særlige arvefinte er et godt eksempel herpå. Finten går ud på, at man indsætter en velgørende organisation som fx Kræftens Bekæmpelse eller Hjerteforeningen som legatar i et testamente mod, at organisationen betaler arveafgiften for de øvrige arvinger. Fremgangsmåden betyder, at de øvrige arvinger i den sidste ende modtager en større nettoarv, end de ellers ville have gjort, fordi de ikke skal betale arveafgift af den fordel, der ligger i, at den velgørende organisation – som selv er fritaget for at betale arveafgift – betaler deres andel af afgiften.

Finten er primært interessant i de tilfælde, hvor hele eller dele af arven skal tilfalde personer, der ikke er nærtstående med arveladeren. Det kan fx være søskende, nevøer og niecer, naboer eller gode venner. Altså tilfælde, hvor der ikke kun skal betales arveafgift med 15 %, men derimod med 36,25 %. 

Den økonomiske fordel forudsætter, at den velgørende organisation indsættes som legatar for op mod 30 % af formuen i boet. Sker dette, vil nettoarven til de øvrige arvinger kunne øges med små 30.000 kr. i et bo med en nettoformue på 1 mio. kr., og allerede ved en formue på 4 mio. kr. vil der være mere end 200.000 kr. ekstra til de øvrige arvinger, hvis der indsættes en velgørende organisation til at arve 30 % af formuen, end hvis de bare selv skulle dele denne mellem sig.

 

Ingen udsigt til ændring af reglerne

I et nyligt svar til Folketingets Skatteudvalg oplyser skatteministeren, at han finder det udmærket, at der består et incitament til at lade en del af arven gå til velgørende organisationer, da disse hver dag knokler for at hjælpe dem, der har allermest brug for det. En afskaffelse af reglen kan efter hans vurdering ikke ske, uden at det går ud over støtten til de velgørende organisationer. Regeringen har derfor ingen aktuelle planer om at ændre reglerne.

 

Kommentar

Der er to årsager til, at reglen nok får lov til at bestå. Den ene er, at den har væsentlig betydning for den økonomiske støtte til de velgørende organisationer, hvis arbejde har stor samfundsmæssig betydning. Der findes godt nok ikke oplysninger om, hvor store beløb organisationerne hvert år arver efter denne model, men det er næppe småbeløb.

Den anden årsag er, at den økonomiske fordel, som kan opnås ved at benytte fremgangsmåden, ikke er større, end at man politisk kan leve med den.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at finten kun virker, hvis den velgørende organisation er 100 % velgørende. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Ønsker du en konkret vurdering af, om det kunne være hensigtsmæssigt for dig at betænke en velgørende organisation, er du velkommen til at kontakte os. Vi har lokale skatteeksperter i alle landets regioner, som ikke bare kan hjælpe med at udfærdige eller ændre et testamente, men som også kender reglerne om beskatning af dødsboer. Regler, der har mindst lige så stor betydning som reglerne om arveafgift.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.