Årsopgørelsen er en udfordring for en bestemt gruppe danskere

Årsopgørelsen er en udfordring for en bestemt gruppe danskere

Har du arbejdet i udlandet i en periode af 2023, ejer du en feriebolig i udlandet, har du aktier i et udenlandsk depot eller har du en bankkonto i udlandet, bør du give årsopgørelsen særlig opmærksomhed.
Måske synes du, at skattereglerne er rigeligt svære at forstå, selvom du er en helt almindelig lønmodtager med bopæl og arbejde i Danmark og med sommerhus ved Vestkysten. Dette er imidlertid intet sammenlignet med den skattemæssige kompleksitet, som danskere med relationer til udlandet oplever. De er efter vores erfaring med afstand den gruppe, der er i størst fare for at begå fejl i forhold til årsopgørelsen. 

Arbejde i udlandet

Ikke så få danskere arbejder hvert år i kortere eller længere tid i udlandet. Hvis det sker for en dansk arbejdsgiver og kun i så kort tid, at der ikke skal betales skat i det land, hvor der arbejdes, er udfordringerne til at overskue. I forhold til årsopgørelsen skal man dog huske på muligheden for det lille fradrag for såkaldte småfornødenheder. Det udgør for 2023 et beløb på 138,75 kr. pr. døgn i udlandet og kan foretages, hvis arbejdsgiveren har dækket udgifter til kost efter regning.

Hvis der er betalt skat i udlandet, fx fordi der er arbejdet for en udenlandsk arbejdsgiver, skal lønnen stadig med på den danske årsopgørelse, hvis bopælen her i landet er bevaret. Det er ikke alle opmærksomme på, og det kan give betydelige efterregninger og i værste fald også en bøde. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Feriebolig i udlandet

Det antages, at omkring 50.000 danskere ejer en feriebolig i udlandet. Den slags skal der betales dansk ejendomsværdiskat af, men i skatten kan der ofte modregnes lokalt betalte ejendomsskatter. Det er ikke alle opmærksomme på. Nogle betaler derfor for meget i ejendomsværdiskat. Andre betaler måske for lidt, fordi de opgør beregningsgrundlaget forkert, mens atter andre slet ikke betaler noget, fordi de ikke kender reglerne. Det kan føre til efterregninger mange år tilbage i tid, fordi Skattestyrelsen har stort fokus på området. Det kan du læse mere om i denne artikel

Bankkonto i udlandet

Rigtig mange har en udenlandsk bankkonto med et indestående i den lokale valuta. Sådanne konti skal indberettes til Skattestyrelsen. Sker det ikke, kan det koste et skattetillæg på 2.500 kr., også selvom indeståendet er beskedent og ikke har givet nogen væsentlig renteindtægt. Og kurssvingerne på valutaen kan betyde, at der opstår skattepligtige kursgevinster eller fradragsberettigede kurstab, jf. denne artikel.

Aktiedepot i udlandet

I modsætning til aktier, der handles gennem danske fondshandlere, modtager Skattestyrelsen ingen indberetning om aktier, der købes gennem en udenlandsk fondshandler. Det skal investoren selv gøre, og det skal ske inden 1. juli i året efter købsåret. Overses denne indberetningspligt mister investoren adgangen til fradrag for et evt. tab på investeringerne, hvilket kan føre til beskatning af penge, der rent faktisk ikke er tjent. Læs mere herom i denne artikel. Heri kan du også læse om reglerne for indberetning af udbytte og udbytteskat af aktier i udenlandske depoter.

Tilmeld dig vores webinar

Har du relationer af en eller anden art til udlandet, og vil du blive klogere på de særlige skatteudfordringer, som den slags ofte giver, kan du tilmelde dig et gratis webinar, som vi holder den 14. marts 2024 i tidsrummet 09.00 – 10.00. Du kan tilmelde dig via dette link, hvor du også kan læse mere om indholdet. 
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.