Arbejde i udlandet giver ofte skattebøvl

Tager du arbejde i udlandet, er det din egen pligt at undersøge, hvilke skattemæssige konsekvenser det får for dig. Og overholder du ikke reglerne, kan det ikke bare koste dig en stor efterskat, men også en bøde.

Tidligere undersøgelser har vist, at mere end 80.000 danskere arbejder i udlandet. Nogle for en dansk arbejdsgiver. Andre for en udenlandsk. Nogle bevarer deres bopæl - og måske også deres familie - i Danmark. Andre flytter for en periode. Enkelte permanent.

Variationerne er mange, men én ting er sikkert. Alle der tager arbejde uden for landets grænser får på et eller andet tidspunkt brug for skatterådgivning. Det er nemlig stort set umuligt for almindelige mennesker at finde svar på de mange skattespørgsmål, der uvægerligt opstår i den slags situationer.

De skattemæssige hovedregler

I en stærkt forenklet form kan de skattemæssige konsekvenser i hovedtræk beskrives således:

  • Hvis bopælen i Danmark bevares, vil der skulle betales skat til Danmark efter helt almindelige regler. Arbejdes der for en udenlandsk arbejdsgiver, vil der normalt skulle betales skat i udlandet fra dag 1. I så fald nedsættes den danske skat med hele eller dele af den i udlandet betalte skat. Det samme gælder, hvis der arbejdes for en dansk arbejdsgiver, og arbejdet i udlandet får en sådan varighed – typisk over 183 dage – at der skal betales skat i udlandet.
  • Hvis du tager det ultimative spring og flytter til udlandet – og i den forbindelse afvikler din danske bopæl – vil du som udgangspunkt ikke være skattepligtig til Danmark efter fraflytningen. Du vil efterfølgende kun skulle betale skat til det land, hvortil du flytter. Det gælder, uanset om du i udlandet arbejder for en dansk eller for en lokal arbejdsgiver.

For god ordens skyld bemærkes, at der gælder et utal af særregler. Fx har det stor betydning, hvilket land der flyttes til eller arbejdes i, herunder hvilke regler Danmark har aftalt med det pågældende land omkring beskatningsretten.

Det kan være bødegivende ikke at sætte sig ind i reglerne

Selvom reglerne for skat ved arbejde i udlandet er enormt komplicerede, er det stadig den enkeltes ansvar at overholde disse. Sker det ikke, bedømmes det normalt automatisk som grov uagtsomhed. Det betyder dels, at det kan koste en bøde og dels, at skattemyndighederne kan korrigere din skatteansættelse mange år tilbage i tid. Det viser en helt ny dom fra Østre Landsret

Sagen handlede om en mand, der i en årrække var ansat som gravemester på et fartøj, der arbejdede med oprensning og uddybning af havne og sejlløb forskellige steder primært i Europa. Fartøjet var ejet af et færøsk selskab, og gravemesteren havde i alle årene betalt skat til Færøerne, men ikke til Danmark, uanset at han boede her. Da de danske skattemyndigheder i 2012 blev opmærksom på dette, korrigerede de hans skatteansættelser tilbage til 2006.

Østre Landsret fastslog, at dette var helt i orden, da det måtte anses for groft uagtsomt, at gravemesteren ikke havde indsendt selvangivelser i Danmark. Han havde nemlig ikke godtgjort, at han af skattemyndighederne var blevet vejledt til ikke at gøre dette.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.