Skat ved investering i udenlandske aktier

Flere og flere danskere køber udenlandske aktier. Det kan give udfordringer, hvis aktierne købes gennem en udenlandsk fondshandler og registreres i et udenlandsk depot, samt når der modtages udbytte af aktierne.

Interessen hos private investorer for at købe udenlandske børsnoterede aktier har næppe været større end nu, hvor flere og flere tvivler på, om de danske aktier kan stige meget mere. Og skattemæssigt er der ingen grund til ikke at gøre det. 

Reglerne for beskatning af personers gevinster og tab på børsnoterede aktier skelner ikke mellem, om der er tale om danske eller udenlandske aktier. Gevinster beskattes som aktieindkomst med en flad skat på enten 27 eller 42 %, og tab kan ikke modregnes i anden indkomst, men kun i senere gevinster på samme eller andre børsnoterede aktier. Alligevel er der et par skattemæssige problemstillinger, som det er godt at være opmærksom på.

Aktier i udenlandske depoter skal indberettes til SKAT

SKAT modtager ingen automatiske indberetninger om aktier, der er købt gennem en udenlandsk fondshandler. For at motivere investorer til at huske deres udenlandske beholdninger findes derfor en regel om, at tab på sådanne aktier kun giver ret til skattefradrag, hvis købet af aktierne er indberettet til SKAT inden udløbet af selvangivelsesfristen for købsåret. Det vil i denne sammenhæng sige den 1. juli i det efterfølgende år.

Der kan ikke dispenseres fra fristen, ligesom en overskridelse af denne ikke kan klares ved at bruge reglerne om genoptagelse af gamle skatteansættelser. Det viser en ny afgørelse fra Landsskatteretten.

Sagen angik en hollandsk statsborger, der på grund af sit arbejde var bosiddende i Danmark i perioden fra august 2008 til juni 2014, og som på grund af ukendskab til de danske regler ikke fik indberettet hverken sine egne eller ægtefællens udenlandske aktier i forbindelse deres selvangivelse for tilflytningsåret.

SKAT nægtede derfor fradrag for tab på aktierne og fastslog, at der end ikke kunne godkendes en nettoopgørelse - modregning i gevinster og udbytter på samme aktie i samme år - hvilken afgørelse Landsskatteretten stadfæstede.

For god ordens skyld bemærkes, at der ikke gælder nogen indberetningspligt i forhold til ikke-børsnoterede udenlandske aktier. De behandles på alle måder som ikke-børsnoterede danske aktier, jf. vores artikel om tab på sådanne i Depechen 2017, nr. 21.

Udbytte af udenlandske aktier

SKAT modtager heller ingen automatisk indberetning om udbytte af aktier i udenlandske depoter. Derfor skal investoren selv indberette dette.
 
Når der modtages udbytte af udenlandske aktier, vil der – ligesom for danske aktier – normalt være trukket kildeskat af udbyttet. Ved indberetningen til SKAT er det både bruttoudbyttet og kildeskatten, som skal indberettes. Når det gælder udbytteskatten, kan der dog ikke indberettes et højere beløb, end hvad det pågældende land ifølge sin dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark er berettiget til at kræve. Det er i langt de fleste tilfælde 15 %. 

Hvis der er indeholdt udbytteskat med en højere sats, kan investoren få disse penge tilbage, men det kræver en henvendelse til skattemyndighederne i det pågældende land.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.