Skat ved short-handel med aktier

For ikke så længe siden kunne man i en artikel på borsen.dk læse, at aktierne i det børsnoterede biotekselskab Bavarian Nordic var et yndet mål for short-handel.

Ved short-handel forstås de tilfælde, hvor der spekuleres i et kursfald. I sin rene form sker det på den måde, at investoren via et pengeinstitut eller en mægler låner et antal aktier og sælger disse på børsen. Hvis kursen på de solgte aktier falder, kan investoren købe dem tilbage til en billigere pris, og herefter aflevere dem til ejeren.

Investoren opnår på den måde en fortjeneste svarende til forskellen mellem salgsprisen og tilbagekøbsprisen for de lånte aktier minus de omkostninger, der betales for lånet. Disse udgør typisk et fast gebyr med tillæg af en rente på måske 3-5 procent af værdien af de lånte aktier. Hvis aktierne mod forventning ikke falder i værdi, lider investoren et tab, der kan være betydeligt.

 

Skattereglerne

Short-handel med aktier er ikke omfattet af de almindelige aktieskatteregler, fordi investoren ikke ejer de aktier, der sælges. Faktisk findes der slet ikke specifikke skatteregler for den slags investeringer. Det betyder, at gevinster og tab skal behandles efter reglerne i den gamle statsskattelov fra 1903.

For almindelige investorer – både privatpersoner og selskaber – indebærer det, at der skal betales skat af gevinster, mens nettotab ikke er fradragsberettigede. Det fastslog skatterådet i en afgørelse fra 2011. Investorernes noget aparte skattemæssige stilling skyldes, at fremgangsmåden sidestilles med køb af en lodseddel. Reglerne for short-handel med aktier er dermed de samme som ved investering i såkaldte SAFE-notes, som du kan læse mere om i denne artikel, men anderledes end skattereglerne for krypto-investeringer, som du kan læse mere om her.

Gevinster ved short-handel beskattes som personlig indkomst. Det vil sige med en marginalskat på omkring 52 %. Gevinsten opgøres som nettoprovenuet ved investeringen. Den rente, der betales for lån af aktierne, er ikke en rente i skattemæssig forstand og derfor ikke fradragsberettiget som sådan, men indgår i stedet ved avanceopgørelsen.

Gevinsten ved short-handel opgøres på årsbasis. Et tab på én handel kan derfor modregnes i en gevinst på en anden handel indenfor samme år, men et eventuelt nettotab kan ikke fremføres til modregning i gevinster i et senere år. Investoren har selv ansvaret for at opgøre gevinster og tab, idet aktiemodulet på skat.dk ikke kan håndtere den slags. Gevinster skal indberettes i rubrik 20 på årsopgørelsen.

 

Syntetisk short-handel

Via en såkaldt CFD – Contract for Differences - er det muligt at foretage short-handel med aktier uden at låne nogen. En CFD er et finansielt instrument, som du kan læse mere om i denne artikel. Gevinst og tab ved brug af den slags vil efter vores vurdering normalt være omfattet af reglerne i kursgevinstloven. Det betyder, at gevinster beskattes som kapitalindkomst, mens et nettotab kan fremføres til modregning i senere gevinster.

 

Webinar

Vil du vide mere om skattereglerne ved short-handel kan du tilmelde dig et webinar, som vi holder den 2. november 2023, og som du kan læse mere om her.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.