Nye ejendomsvurderinger – nu sættes toget i gang igen

Tilbage i juni 2021 udsendte daværende skatteminister, Morten Bødskov, en pressemeddelelse om, at nu var Vurderingsstyrelsen endelig klar til at begynde at udsende nye ejendomsvurderinger. Der gik dog ikke lang tid, før toget igen stod bomstille. Kun ca. 145.000 vurderinger er det lykkedes at få sendt ud i de forgange 21 måneder. Det er ikke mange, når der findes omkring 1.750.000 ejerboliger i form af villaer, parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse. Faktisk kun lidt over otte procent.

Men nu sættes der gang i udsendelsen igen, og denne gang er ambitionsniveauet højt. Fra uge 16 og frem til udgangen af juni måned forventer Vurderingsstyrelsen at udsende breve for 420.000 ejerboliger, og i andet halvår af 2023 for yderligere ca. 800.000.

 

Otte ting, du skal vide

Hvis du hører til dem, der har mistet overblikket over det med de nye ejendomsvurderinger, får du nedenfor en oversigt over de otte vigtigste ting, du skal vide:

  • De vurderinger, der sendes ud nu, er vurderingerne pr. 1. januar 2020. Altså et bud på din ejendoms antagelige handelsværdi for mere end tre år siden. 
  • Flere medier har fremstillet udsendelsen af disse vurderinger som helt afgørende for, at de nye boligskatteregler fra 2024 kan træde i kraft. Det er ikke tilfældet. Boligskatterne i 2024 beregnes i første omgang på grundlag af foreløbige ejendomsvurderinger pr. 1. januar 2022 og genberegnes, når disse vurderinger på et tidspunkt er sendt ud. Det bliver de nok tidligst en gang i 2025/26.
  • For mange borgere vil materialet omkring de nye ejendomsvurderinger formentlig få årsopgørelsen fra Skattestyrelsen til at fremstå som et postkort, fordi materialet er så omfangsrigt. Printes alle siderne, vil de tilsammen formentlig fylde langt mere end 50 ark. Til dem, der modtager digital post (langt de fleste), udsender Vurderingsstyrelsen kun korte breve med links til specifikationerne, men mængden af information er naturligvis den samme.
  • Det første, du modtager, er en såkaldt deklaration. Det er en oversigt over de oplysninger, som Vurderingsstyrelsen har om din ejendom og som danner grundlag for ejendomsvurderingen. Er oplysningerne ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold på vurderingstidspunktet, skal du bede kommunen rette eventuelle fejl i BBR-registret, ligesom du kan give Vurderingsstyrelsen besked.
  • Har du ikke bemærkninger til deklarationsmeddelelsen, vil du ca. 1 måned senere modtage selve ejendomsvurderingen. Har du haft bemærkninger til deklarationsmeddelelsen, vil der kunne gå op til omkring ti uger fra modtagelsen af denne, til du modtager selve vurderingen.
  • Allerede dagen efter modtagelsen af selve vurderingen vil de fleste modtage yderligere et brev med links dels til en klagevejledning, dels til information om eventuel tilbagebetaling af boligskatter for tidligere år, og endelig dels til en vejledning om, hvordan man kan tilgå vurderingerne for årene 2013 - 2019.
  • Skal du have penge tilbage – og det skal mange, jf. denne artikel – vil disse normalt blive udbetalt tidligst fire og senest fem måneder efter, at du har modtaget klagevejledningen. Vælger du at klage over vurderingen, bortfalder tilbuddet om tilbagebetaling. Eventuel tilbagebetaling beror i stedet på udfaldet af klagesagen.
  • Når du har modtaget din nye 2020-vurdering, vil dine boligskatter – grundskyld og ejendomsværdiskat – for årene 2021-2023 blive genberegnet. Det betyder ekstraregninger for langt de fleste og penge tilbage for en lille gruppe. Det kan du læse mere om i denne artikel.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.