Update på tilbagebetalingen af ejendomsskat til boligejere

De boligejere, der i årene 2011 - 2020 har betalt for meget i ejendomsskat, kan se frem til en noget større tilbagebetaling end hidtil forventet. Til gengæld er gruppen, der skal have penge tilbage, blevet markant mindre.

Som en del af boligskattereformen er det aftalt, at de boligejere, der tilbage i tid har betalt for lidt i ejendomsskat – på grund af for lave vurderinger – ikke skal efteropkræves det for lidt betalte. Dem, der på grund af for høje vurderinger, har betalt for meget, skal til gengæld have det for meget betalte tilbage med tillæg af renter, når de engang har modtaget deres nye 2020-vurdering.

Tilbage i sommeren 2021 skønnede Skatteministeriet, at der til ejerne af 715.000 ejendomme ville skulle tilbagebetales 14 mia. kr. (2021-niveau). Nu lyder det, at der til ejerne af 530.000 ejendomme vil skulle tilbagebetales 13,5 mia. kr. (2023-niveau).

Nedjusteringen, både i antal ejendomme og i beløb, skyldes, at 2020-vurderingerne ifølge ministeriet lander på et lidt højere niveau end tidligere skønnet. Derfor bliver de bagudregnede vurderinger også højere, hvilket reducerer tilbagebetalingsbeløbet.

Det forhold, at antallet af ejendomme er reduceret med ca. 25 %, mens tilbagebetalingsbeløbet kun er reduceret med 0,5 mia. kr., betyder, at det gennemsnitlige tilbagebetalingsbeløb pr. ejendom vokser fra ca. 19.500 kr. til ca. 25.500 kr.

Beløbene kan dog ikke umiddelbart sammenlignes, da tilbagebetalingsbeløbet siden 2021 er forøget med en skattefri rentetilskrivning på 6,2 % både pr. 1/1 2022 og pr. 1/1 2023. De højere 2020-vurderinger giver efter vores skøn derfor nok statskassen en reel besparelse på op mod 2 mia. kr. og boligejerne en tilsvarende mindre kompensation.

I den sidste ende vil det samlede tilbagebetalingsbeløb dog nok igen vokse til mindst 14 mia. kr. Det skyldes, at langt de fleste af pengene først kommer til udbetaling i løbet af næste år, hvorfor der kommer yderligere en rentetilskrivning pr. 1/1 2024.

 

Hvem og hvornår?

Udbetalingen af kompensationsbeløb sker som udgangspunkt ca. fem måneder efter, at du som boligejer har modtaget et såkaldt klagefristbrev. Det er et brev, som boligejerne modtager, efter at de har modtaget deres 2020-vurdering, og som oplyser, hvornår klagefristen løber fra. Der udbetales kun kompensation, hvis der ikke klages over vurderingen.

Foreløbig har Vurderingsstyrelsen kun udsendt 2020-vurderinger til ejerne af omkring 145.000 ejendomme, og til 30.000 af disse ejere er der, på grund af IT-udfordringer, endnu ikke udsendt noget klagefristbrev. Det får de først til sommer. Til de ejere, der rent faktisk har modtaget et klagefristbrev og som ikke har klaget over deres vurdering, er der udbetalt omkring 130 mio. kr. i kompensation. Største udbetaling er ifølge skatte-ministeriet sket til en boligejer på Lolland, der har fået udbetalt omkring 80.000 kr.

Udbetalingen vil primært ske til ejere af enfamiliehuse uden for de større byområder, samt til ejere af sommerhuse. Det vil sige til Provinsdanmark.

De største udbetalinger vil ifølge Skatteministeriet ske til ejere af boliger i følgende 17 kommuner: Gribskov, Odsherred, Vordingborg, Lolland, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Lemvig, Skive, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Varde, Haderslev, Tønder og Sønderborg samt ø-kommunerne Ærø og Langeland. De mindste udbetalinger vil primært ske i Storkøbenhavn og Nordsjælland samt i Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.