Efterregninger til mange i kølvandet på ny ejendomsvurdering

Landets boligejere har formentlig for længst opgivet at forstå, hvad de nye ejendomsvurderinger – og de nye boligskattesatser fra 2024 – kommer til at betyde for dem i kroner og øre. 

De fleste tager det foreløbig nok ganske roligt ud fra en tro på, at de fremadrettet er sikret mod stigninger i boligskatterne via den skatterabat, som bliver givet til dem, der har købt og overtaget en ejerbolig inden udgangen af 2023. Og bagudrettet forventer mange at få penge tilbage, mens næppe nogen forventer efterregninger.

Garantien mod opkrævninger bagud i tid gælder imidlertid kun til og med 2020. I takt med at boligejerne modtager en ny ejendomsvurdering pr. 1/1 2020, vil der således ske genberegning af både grundskyld og ejendomsværdiskat for årene 2021 - 2023, fordi den foreløbige opkrævning af disse skatter er sket på et midlertidigt grundlag. Hertil kommer, at det politisk er bestemt, at grundskylden i de tre år kan stige i et sådant omfang, at der samlet kan kræves efterbetaling af et beløb svarende til 28 % af grundskylden i 2020. 

Når ejerne af landets ca. 1,7 mio. ejerboliger har modtaget deres 2020-vurdering, kan langt de fleste derfor se frem til at modtage op til tre nye årsopgørelser på grund af regulering af deres ejendomsværdiskat og tre nye ejendomsskattebilletter på grund af regulering af grundskylden. Kun omkring 10 % af boligejerne vil ifølge tal fra Skatteministeriet ikke få reguleret deres boligskatter.

 

Efterregninger til de fleste

Når det gælder grundskyld, vil op mod 2/3 af alle boligejere modtage en efterregning, men den vil være af forskellig størrelse. For ca. 967.000 ejendomme vil regningen for de tre år samlet set være mindre end 5.000 kr. Ejerne af ca. 115.000 ejendomme vil samlet skulle efterbetale et beløb i niveauet 5.000 - 10.000 kr., mens ejerne af små 20.000 ejendomme kan se frem til opkrævninger på samlet set over 10.000 kr. De største regninger vil tilgå ejere af nyopførte ejendomme, som har sat deres beskatningsgrundlag meget lavt i den foreløbige beskatning. 

For så vidt angår ejendomsværdiskat, kan ejerne af 120.000 ejendomme forvente efterregninger. For ca. 94.000 vil regningen være på mindre end 5.000 kr., mens den for ca. 22.000 vil være i niveauet 5.000 - 10.000 kr. Kun for lidt over 5.000 ejere, vil efterreguleringen af ejendomsværdiskatten føre til en opkrævning på over 10.000 kr.

 

Nogle skal have penge tilbage 

Omkring 390.000 boligejere vil få tilbagebetalt grundskyld for årene 2021 - 2023, når de har modtaget deres nye ejendomsvurdering pr. 1/1 2020. Det svarer til en lille fjerdedel af alle. For ca. 275.000 ejendomme vil ejeren få tilbagebetalt ejendomsværdiskat for de samme år. Nogle ejere vil få tilbagebetalt såvel grundskyld som ejendomsværdiskat. Dem, der skal have penge tilbage, vil ifølge Skatteministeriet fortrinsvis være blandt dem, som også får tilbagebetalt boligskat for årene 2011 - 2020.

Genoptagelse af refusionsopgørelsen

Efterreguleringen af grundskyld sker hos ejeren af ejendommen på tidspunktet for efterreguleringen. For ejendomme, der er eller bliver handlet i årene 2021 - 2023, vil efterregninger såvel som udbetalinger derfor blive sendt til køberen af ejendommen. Sælgerens andel vil herefter skulle håndteres over refusionsopgørelsen. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.