Forskudsopgørelsen for 2024 – måske bliver du overrasket

Forskudsopgørelsen for 2024 – måske bliver du overrasket

For ejerne af landets omkring 1.750.000 ejerboliger vil forskudsopgørelsen for 2024 se anderledes ud, end den plejer. Det skyldes, at de fra næste år skal betale deres kommunale grundskyld over skattebilletten. Det bliver de hverken rigere eller fattigere af, da den forøgede skat modsvares af en tilsvarende mindre regning fra kommunen. 

Hvor meget den ændrede opkrævningsform påvirker månedsfradraget, afhænger selvsagt af, hvor dyrt huset er, men for ikke så få vil nettolønnen efter nytår nemt kunne falde med over 1.000 kr. om måneden. Til gengæld skal der overføres færre penge til budgetkontoen, fordi regningen fra kommunen altså falder. Grundskylden kan dog i 2024 godt være højere end i 2023. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Fokuspunkter på forskudsopgørelsen for 2024  
Bortset fra det nye med grundskylden er beløbene på forskudsopgørelsen som udgangspunkt hentet fra din årsopgørelse for 2022, alternativt fra din forskudsopgørelse for 2023, hvis du har ændret i denne i løbet af året frem til udgangen af august måned.

Når det gælder størrelsen af din indkomst (løn mv.) på forskudsopgørelsen, skal du vide følgende:
  • Ligger din gennemsnitlige månedsløn før AM-bidrag i niveauet 35.000–53.000 kr., er det uden betydning, om din indkomst på forskudsopgørelsen står til fx 450.000 kr. eller til 600.000 kr. Skattekortet vil nemlig sikre, at der trækkes mere skat, hvis du tjener mere end, hvad indkomsten står til og mindre, hvis du tjener mindre.
  • Tjener du i gennemsnit mindre end ca. 35.000 kr. om måneden, er det bedre at sætte indkomsten lidt for lavt end lidt for højt på forskudsopgørelsen, hvis du gerne vil undgå restskat. Regner du derimod med en årsindkomst i 2024 på over 640.000 kr. før AM-bidrag, så du skal betale topskat, er det omvendt bedre at sætte indkomsten lidt for højt end lidt for lavt, hvis du gerne vil undgå restskat.

Fradragene på forskudsopgørelsen for 2024 er som udgangspunkt overført 1:1 fra enten din årsopgørelse for 2022 eller din forskudsopgørelse for 2023, hvis du har ændret i denne. Ikke alle fradrag overføres dog. Fradrag for indskud på etableringskonto eller iværksætteropsparing bliver ikke overført, men skal indtastes for hvert år. Når det gælder fradragene på forskudsopgørelsen, skal du være opmærksom på følgende:
  • På grund af det stigende renteniveau vil mange boligejere få større rentefradrag i 2024, end hvad der fremgår af forskudsopgørelsen.
  • Vær opmærksom på befordringsfradraget, hvis du har skiftet job i år. Det gælder især, hvis du har fået kortere på arbejde og måske tilmed har fået flere hjemmearbejdsdage.
  • Der findes fire fradragstyper, som beregnes automatisk på forskudsopgørelsen, og som du ikke selv kan ændre. Det drejer sig om jobfradrag, beskæftigelsesfradraget, det ekstra pensionsfradrag og det ekstra befordringsfradrag. Du kan læse mere om disse fradrag i denne artikel.
 
Mange vælger helt bevidst at indtaste deres fradrag for lavt, så de er sikre på at få overskydende skat. Dette er helt lovligt. De fleste vil dog normalt være sikre på at få en mindre overskydende skat. Det skyldes, at den beregnede trækprocent rundes op til nærmeste hele procent med den virkning, at alle betaler en lille smule for meget i skat hver måned, uanset at indkomster og fradrag står korrekt. 
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.