Tre ting, du skal vide om skatterabatten til boligejere

Tre ting, du skal vide om skatterabatten til boligejere

Boligejere betaler to typer af skat af deres ejendom, uanset om denne består af et enfamilieshus, en ejerlejlighed eller et sommerhus. Den ene er ejendomsværdiskat, der beregnes som en procentdel af ejendomsværdien. Den anden er grundskyld, der beregnes som en promille af grundværdien.

Fra næste år nedsættes satserne for både ejendomsværdiskat og grundskyld. Til gengæld kan ganske mange se frem til højere ejendomsvurderinger, og selvom boligskatterne kun beregnes på grundlag af 80 % af de nye – i første omgang foreløbige - vurderinger, så ville omkring en femtedel af boligejerne kunne se frem til markant højere boligskatter, hvis det ikke var fordi, de tildeles en skatterabat, hvis indhold imidlertid er svær at forstå.

 

Skattestigning trods skatterabat

Skatterabatten skal sikre, at boligejerne ikke kommer til at betale mere i boligskat i 2024 med de nye regler, end de skulle have betalt med de gamle regler, men det er ikke det samme, som at skatten ikke kan stige.

Efter de gamle regler kan grundskylden nemlig stige med 2,8 % fra 2023 til 2024. Den stigning gives der ikke rabat på. Nogle boligejere vil derfor opleve, at deres boligskat stiger i 2024, selvom de får en skatterabat.

Der vil også være boligejere, der trods stigende grundskyld – ud over de tilladte 2,8 % - ikke får nogen skatterabat, fordi deres ejendomsværdiskat til gengæld falder. Skatterabatten beregnes nemlig ud fra summen af de to skatter.  

 

Hvem får skatterabat?

Rabatten tildeles ejere af alle typer af ejerboliger, men rabattens betydning er meget forskellig for de enkelte typer af boliger.

Ejerlejligheder:

Langt de fleste ejerlejlighedsejere vil få en skatterabat, fordi deres grundskyld stiger markant. Ikke overraskende vil der være flest berettigede i Storkøbenhavn og Nordsjælland, men også ejere af dyrere ejerlejligheder i fx Frederikshavn, Silkeborg og Vejle får en større skatterabat. Du kan se typeeksempler for ejerlejligheder her.

Enfamilieshuse:

Kun i 16 af landets 98 kommuner vil der være boligejere, hvis skatter stiger så meget, at de vil være berettiget til en skatterabat, og hvis der bortses fra ejere af enfamilieshuse i Frederiksberg og Gentofte kommuner, er rabatten relativt beskeden, jf. denne oversigt.

Sommerhuse:

Også når det gælder sommerhuse, vil kun få opleve stigende boligskatter med deraf følgende ret til skatterabat. Alle ejere af sommerhuse i Esbjerg Kommune kan se frem til skatterabat, mens ejere af sommerhuse på Fanø får skattelettelser. Se eksempler her.


Rabatten bortfalder ved salg

Rabatten gives til dem, der ejer boligen ved udgangen af 2023. Den bortfalder ved salg i 2024 eller senere, medmindre salget sker til en ægtefælle/registreret partner. Det forhold, at en ny ejer ikke kan overtage rabatten, kan påvirke salgsprisen negativt. Nok mest for ejerlejligheder i hele landet og for dyre villaer i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.