Skatteplanlægning for ejerledere

Umiddelbart skulle man tro, at arvingerne efter en ejerleder vil være godt stillet, hvis de ud over aktierne i familievirksomheden også arver en gældfri villa og et kontant beløb på fx fem mio. kr., men det er ikke altid tilfældet.

Mange virksomhedsejere bryder sig ikke om at tænke på, hvad der skal ske, når de ikke er her længere, men de bryder sig endnu mindre om at tænke på, at statskassen kan blive den største arving til familieformuen, hvis de ikke forbereder et generationsskifte i tide. Det gælder, uanset om virksomheden skal sælges, eller om den skal videreføres af børnene.

Skatteplanlægning har for nogle en lidt odiøs klang, men handler egentlig ikke om at undgå skat og arveafgift, men derimod om at udskyde begge dele længst muligt. Om at bevare pengene i virksomheden. Det giver skattereglerne faktisk gode muligheder for.

 

En optimal ejerstruktur

En virksomhed kan omfatte mange aktiviteter og kan være organiseret på mange forskellige måder, men helt lavpraktisk er det næsten altid mest optimalt, hvis der meget tidligt etableres en struktur, hvor virksomheden drives gennem et selskab, der ejes af et andet selskab – et holdingselskab – hvori forældrene råder over flertallet af stemmerne, men ikke nødvendigvis ejer en tilsvarende del af kapitalen. 

Det optimale består i, at en væsentlig del af værditilvæksten på denne måde tilfalder børnene, uden at de behøver at være involveret i driften overhovedet. Det tiltaler mange virksomhedsejere, som typisk interesserer sig mere for virksomhedens ve og vel end for størrelsen af deres personlige formue.   

Hertil kommer, at en sådan ejerstruktur giver mulighed for, at virksomheden på sigt kan sælges skattefrit – ved at holdingselskabet sælger aktierne i driftsselskabet – eller at den kan sammenlægges med andre virksomheder via en skattefri fusion. Det er også muligt helt ukompliceret at udvide ejerkredsen i driftsselskabet, fx ved at ledende medarbejdere gives mulighed for at købe aktier i dette. 

Hvis virksomheden på sigt skal videreføres af kun et enkelt af børnene, kan også dette ønske opfyldes, uden at det koster skat, nemlig via en skattefri spaltning af holdingselskabet, så alle aktierne i driftsselskabet – eller flertallet af disse – overføres til et selskab, som kun ejes af et af børnene, mens de andre børn får værdier af tilsvarende størrelse i hvert af deres selskaber.  Du kan læse mere om reglerne for skattefri spaltning – og om de muligheder som disse giver – i denne artikel.

 

Testamente

Et testamente er ofte en god idé. I de fleste tilfælde af årsager, der ikke har noget med skat eller arveafgift at gøre. Skal hele eller dele af formuen på sigt tilfalde andre end den nærmeste familie, fx en nevø eller niece, kan der dog være store penge at spare i arveafgift ved at testamentere en del af formuen til en velgørende organisation og samtidig bestemme, at denne skal betale arveafgiften for de øvrige arvinger. Du kan læse mere om denne særlige arvefinte i denne artikel.

 

Vil du vide mere?

Er du ejerleder, og går du med overvejelser om, hvordan du bedst får planlagt dit generationsskifte, eller vil du sikre dig, at du kender alle de muligheder, der består for at optimere din privatøkonomi, så tilmeld dig vores gå-hjem-møde om skatte- og arveplanlægning. Mødet holdes onsdag den 26. oktober 2022 på vores kontor i København i tidsrummet fra kl. 17.00 til 20.00. Vi serverer tapas og god vin, og du får mulighed for at tale med vores skatteeksperter. Du kan tilmelde dig det gratis arrangement her.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.