Næppe skattefradrag til danske FTX-kunder

Normalt kan tab ved investering i kryptovalutaer fratrækkes på årsopgørelsen, men det gælder ikke, hvis tabet skyldes, at handelsplatformen er gået konkurs som følge af svindel.

Kryptohandelsplatformen FTX, der angiveligt ellers var en af de bedste og mest solide i branchen, søgte for nylig om konkursbeskyttelse hos de amerikanske myndigheder, efter at der var konstateret såkaldte uregelmæssigheder i bevægelserne mellem de digitale punge, hvor der opbevares kryptovaluta.

Sammenbruddet hos FTX, der er hjemmehørende på Bahamas og som selv har udstedt kryptovalutaen FTT, udløste massive kursfald på resten af kryptomarkedet, hvor den måske mest kendte valuta – bitcoin – bare på en uge faldt med ca. 22 %.

Ifølge en artikel i Børsen havde FTX ved sammenbruddet en likvid beholdning på 900 mio. dollar, men en gæld på hele 9 mia. dollar. Ifølge samme artikel er der formentlig tusinder af danske FTX-kunder.

 

Ingen fradrag for tab ved svindel

Tab ved handel med kryptovalutaer kan normalt fratrækkes på årsopgørelsen som et ligningsmæssigt fradrag. Det betyder groft sagt, at skatten dækker ca. 25 % af tabet. Du kan læse mere om reglerne for den skattemæssige behandling af gevinster og tab af kryptoaktiver, herunder om udsigten til en mulig ændring af disse, i denne artikel.

Adgangen til fradrag gælder imidlertid ikke, hvis tabet er opstået som følge af svindel. Det gælder, uanset om der er investeret i kryptoaktiver, i finansielle kontrakter eller i aktier. I en afgørelse fra 2018 fastslog Skatterådet således, at en dansk investor, der havde overført et beløb svarende til næsten 29 mio. kr. til et investeringsselskab, der ifølge sin hjemmeside var hjemmehørende i Hong Kong, ikke kunne fradrage tabet, da det viste sig, at der var tale om svindel, jf. vores omtale af afgørelsen i denne artikel.

Nægtelsen af fradraget i Hong Kong-sagen skete med den begrundelse, at bedragerne ikke kunne identificeres. I forhold til FTX er forholdene anderledes. Her er der ingen tvivl om, hvem investorerne kan rette deres krav imod. Dette er imidlertid ingen garanti for, at de er bedre stillet.

For de investorer, der lod deres kryptovalutaer opbevare af FTX, vil deres regreskrav i tilfælde af konkurs nemlig være værdiløse allerede fra starten, hvilket vil udelukke tabsfradrag efter gældende praksis for tab på tilgodehavender.

Hvis der findes danske investorer, som blot har haft et indestående (tilgodehavende) hos FTX, fx i USD, vil et eventuelt tab på et sådant til gengæld nok kunne fratrækkes, når dette en gang er endeligt konstateret, hvis ellers tabet overstiger et beløb på 2.000 kr.  

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.