Håb om ændring af unfair skatteregler

Skatteministeren har for nylig bedt Skattelovrådet om at se nærmere på to specifikke problemstillinger, der jævnligt fører til afgørelser fra Skattestyrelsen og som opleves som dybt urimelige fra de berørte borgere. 

Erfaringerne viser, at det ikke tager mange dage for Skatteministeriet at udarbejde et lovforslag, hvis ministeriet modtager en såkaldt early warning fra Skattestyrelsen. Altså en besked om, at styrelsen har identificeret en skatteregel, der fører til utilsigtede skattefordele. Et såkaldt skattehul.  

Når det gælder omvendte skattehuller, det vil sige skatteregler, der ud fra et borgersynspunkt er åbenbart urimelige, går det til gengæld langsommere end med sneglefart at få gjort noget ved det. Som oftest fordi en ændring vil medføre et provenutab for statskassen.

De to områder, som Skattelovrådet nu skal se nærmere på, er gode eksempler. Der er nemlig tale om regler, som vi – og andre skatterådgivere – i årevis har krævet ændret. Rådets arbejde kan forhåbentlig føre til mere retfærdige regler. Desværre nok tidligst fra 2023.

 

Sager om rette indkomstmodtager

At drive en enkeltmandsvirksomhed gennem et anpartsselskab er decideret farligt, hvis der kun arbejdes for en enkelt eller ganske få kunder. Det giver nemlig risiko for, at skattemyndighederne gør gældende, at det er indehaveren personligt – og ikke selskabet – der er rette indkomstmodtager. I så fald beskattes indehaveren af indkomsten i selskabet, selvom dette allerede har betalt skat af den selvsamme indkomst. Dermed kan den samlede skat komme op over 100 %. Læs om en konkret sag i denne artikel.

Af skatteministerens kommissorium til Skattelovrådet fremgår, at rådet inden udgangen af 2022 skal komme med forslag til, hvordan den hårde beskatning kan undgås, uden at der kan spekuleres i at undgå lønmodtagerbeskatning.

 

Forældelsesreglerne

Forældelsesreglerne på skatteområdet betyder blandt andet, at borgerne ikke kan få genoptaget en ældre skatteansættelse, hvis de har glemt et fradrag. Dette gælder, uanset om der er tale om meget betydelige beløb, hvilket i tidens løb har ført til afgørelser der nærmest er absurde. Det kan du læse mere om i denne artikel.

I ministerens kommissorium om dette emne anmodes Skattelovrådet om senest ved udgangen af juni måned næste år at fremlægge en indstilling til ministeren om en mulig ændring af reglerne, således at der kan fremsættes lovforslag herom i folketingssamlingen 2022/23. Skattelovrådet skal ikke kun se på forældelsesreglerne på skatteområdet, men også på de parallelle regler for ændring af ældre moms- og afgiftsansættelser.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.