Den praktiske håndtering af moms ved handel med udlandet

Skattestyrelsen er i sin momskontrol meget fokuseret på overholdelsen af de formelle regler. En korrekt opsætning af virksomhedens økonomisystem er vigtig for at undgå de fodfejl, der kan føre til efterregulering.

Der er mange fejlmuligheder, når det gælder håndteringen af moms ved handel med udlandet. Nogle relaterer sig til manglende kendskab til, hvornår en virksomhed rent faktisk skal momsregistreres i et andet land. Andre skyldes en forkert opsætning af virksomhedens økonomisystem, eller at kontrollen med leverandørfakturaer ikke fanger de fejl, som disse måske indeholder.

 

Opsætningen af økonomisystemet 

Et korrekt opsat økonomisystem, der rummer alle relevante momskoder, er en stor hjælp i forhold til udskrivning af korrekte fakturaer og til bogføringen af disse samt til brug for den lovpligtige momsindberetning.

Som bekendt er ingen kæde stærkere end det svageste led. Selv mindre fejl eller mangler i opsætningen af et økonomisystem kan føre til mange både store og små fejl. Isoleret set kan de ofte være uden væsentlig betydning, men alligevel kan de kræve et betydeligt merarbejde at rette op på, hvis skattemyndighederne finder dem ved en momskontrol.

Som eksempel på en banal opsætningsfejl kan nævnes de tilfælde, hvor et økonomisystem ikke tager højde for, at leveringsadressen for en given vareleverance ikke er identisk med adressen for kundens hovedkontor. Det kan betyde, at der faktureres uden moms, selvom der måske skulle være faktureret med moms. En fejl, som kunden ikke nødvendigvis gør indsigelse mod, men som efterfølgende kan udløse en momsregning fra Skattestyrelsen. 

 

Registrering i udlandet

Kravet om momsregistrering i et andet land opstår fx i de tilfælde, hvor en dansk virksomhed får fremstillet varer på en fabrik i et andet EU-land, og der til denne leveres råvarer fra et andet EU-land, og/eller hvis de færdige varer ikke alle sendes til Danmark. Læs mere herom i denne artikel.

Som et andet eksempel kan nævnes tilfælde, hvor en dansk virksomhed skal levere fx et anlæg til en kunde i et andet EU-land, og som indgår kontrakt med en anden dansk virksomhed, der skal sætte dette i drift. Det kan betyde, at faktureringen mellem de to danske virksomheder skal ske efter reglerne om reverse charge, og at hovedentreprenøren skal momsregistreres i det land, hvortil anlægget leveres. I andre tilfælde er det den danske underleverandør, der skal lade sig registrere.

 

Tilmeld dig webinar og bliv klogere

Har du ansvaret for opsætningen af virksomhedens økonomisystem, eller arbejder du med kontrol af leverandørfakturaer, vil du sikkert have glæde af at deltage i det webinar om moms ved handel med udlandet, som vi afholder onsdag den 24. november 2021. På webinaret giver vi en lavpraktisk gennemgang af de vigtigste momsregler, herunder af reglerne for indberetning, ligesom vi giver gode råd om anvendelsen af momskoder i økonomisystemet.

Webinaret er rettet mod økonomiansvarlige samt debitor- og kreditorbogholdere, og der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs via den åbne chat. Deltagerne får naturligvis også en mail med underviserens slides. Det koster 1.195 kr. eksklusive moms at deltage. BDO-kunder får rabat på prisen ved at kontakte kurser@bdo.dk. Du kan læse mere om webinaret og tilmelde dig dette via dette link

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.