Tips til regnskabsafslutningen

Perioden, hvor et regnskab for et afsluttet regnskabsår skal lukkes, kan være ganske hektisk, men med en god planlægning af arbejdet kommer du langt. Her får du nogle gode råd.

Endnu en nytårsaften er passeret, og dermed kan regnskabsmedarbejderne i de omkring 175.000 selskaber, der har kalenderårsregnskab, igen gøre klar til en regnskabsafslutning. Denne gang for regnskabsåret 2019. En opgave, der bedst løses med overblik og struktur.

 

Klargøring af bogføringen

Bogføringen er jo hele grundlaget for regnskabsaflæggelsen. Det er derfor vigtigt, at den er fuldstændig og afstemt, herunder at periodiseringen af indtægter og udgifter er korrekt. Derfor bør det fx undersøges, om der i starten af det nye år udskrives fakturaer for varer eller arbejde, der er leveret før nytår, og om der efter nytår er modtaget leverandørfakturaer for varer eller ydelser, der er leveret i det gamle år. Vær også opmærksom på kreditnotaer i starten af det nye år.

 

Afstemninger

Den ultimativt vigtigste disciplin i forbindelse med alle regnskabsafslutninger er naturligvis afstemning, der skal foretages på mange områder, herunder fx:

  • Bogføringens saldi for konti i pengeinstitutter afstemmes til årsoversigter fra samme.
  • Anlægskartoteket ajourføres og afstemmes til bogføringen. Gennemgå eventuelt konti for småanskaffelser for vurdering af behov for aktivering.
  • Saldolisten over debitorer afstemmes til finansbogholderiet, og der foretages kursregulering af eventuelle debitorer i fremmed valuta. Der følges op på forfaldne tilgodehavender.
  • Der foretages (som udgangspunkt) en fysisk optælling af varelageret ved regnskabsårets udløb. Lagerlisterne afstemmes til finansbogholderiet. 
  • Saldolisten over kreditorer afstemmes også til finansbogholderiet samt til eksterne kontoudtog eller til betaling i det nye regnskabsår, og der foretages kursregulering af eventuelle kreditorer i fremmed valuta. 
  • Momsafstemning foretages på grundlag af bogføringen og årets momsangivelser.
  • Lønindberetningen til skattemyndighederne afstemmes til bogføringen. Afstemningsgrundlaget kan hentes på TastSelv Erhverv.
  • Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP og beskattede feriepenge afstemmes til lønbureau eller til den faktiske betaling heraf i det nye år.
  • Feriepengeforpligtelsen og feriefridagsforpligtelsen beregnes og afstemmes til bogføringen. Se denne artikel om betydningen af den nye ferielov.

 

Fokus på områder med skøn

En del regnskabsposter indeholder et element af skøn. I forhold til debitorerne skal det således vurderes, hvorvidt der skal hensættes til tab. I forhold til varelageret vurderes om der skal nedskrives for ukurans, og i forhold til eventuelle igangværende arbejder skal færdiggørelsesgraden vurderes. Og for ejendomme, der indregnes efter dagsværdi på grundlag af en beregningsmodel, skal der foretages en vurdering af forudsætningerne.

For alle fire eksempler gælder, at grundlaget for det udøvede skøn skal kunne dokumenteres. Det giver derfor god mening at prioritere denne opgave i forbindelse med regnskabsafslutningen. 

Du kan læse mere om regnskabsmæssige skøn i forbindelse med regnskabsafslutningen i denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.