Muligheden for godtgørelse af elafgift overses stadig

I en tid, hvor likviditet er en mangelvare i mange virksomheder, er det vigtigt at være opmærksom på muligheden for refusion af elafgift via momsregnskabet. Det overser en del mindre virksomheder desværre. 

Dagbladet Børsen bragte i sidste uge en artikel om en virksomhed, der i første omgang havde overset muligheden for at få godtgjort det meste af den elafgift, som den havde betalt til sit elselskab. 

Der var tale om en professionel vaskehal for lastbiler og køletrailere, som to brødre havde overtaget i 2016. De blev først halvandet år senere opmærksom på den refusionsmulighed, der alene for de seneste to år har sikret dem en tilbagebetaling på over 110.000 kr.

Eksemplet er desværre ikke enestående. Også i BDO ser vi fra tid til anden eksempler på virksomheder, der ikke kender reglerne. Senest en almindelig handelsvirksomhed, der alene for strøm til belysning og til drift af pc’ere var berettiget til en årlig godtgørelse i niveauet 35.000 kr.

 

Det siger reglerne

Landets elselskaber opkræver på vegne af staten en særlig elafgift hos deres kunder. Den udgør i øjeblikket 89,2 øre pr. kilowatt-time og betales af både private og af virksomheder.

Momsregistrerede virksomheder kan ved momsafregningen få godtgjort det meste af afgiften. Nemlig 88,8 øre pr. kilowatt-time for strøm, der anvendes til procesformål – altså til drift af maskiner – og 68,2 øre pr. kilowatt-time for strøm, der anvendes til rumvarme, varmt vand og til airconditionanlæg. Se eventuelt nærmere i denne artikel om den nogle gange komplicerede afgrænsning mellem rumvarme- og procesenergi.

Godtgørelsen for procesenergi svarer til en refusion på 99,55 % af den betalte afgift, mens den for rumvarme svarer til 76,46 %.

Der gælder særlige regler for godtgørelse for virksomheder indenfor landbruget, for virksomheder med særlige produktionsformer samt for liberale erhverv såsom advokater og revisorer. Sidstnævnte kan kun få godtgjort afgift af energi til rumvarme.

 

Refusion med tilbagevirkende kraft

Virksomheder, der ikke har været opmærksomme på muligheden for godtgørelse af betalt elafgift, kan få penge tilbage med op til tre års tilbagevirkende kraft. Dette skal ske via en korrektion af momsangivelsen for den periode, hvor afgiften er betalt. Fristen er derfor ikke ens for alle virksomheder, idet den afhænger af, om virksomheden afregner moms på måneds-, kvartals- eller halvårsbasis. En virksomhed med kvartalsafregning kan i øjeblikket få genoptaget sine momsangivelser tilbage til og med april kvartal 2017.

Du kan læse mere om reglerne for genoptagelse af tidligere momsangivelser i denne artikel fra sidste år.

 

Behov for ændring af reglerne

Problemet med virksomheder, der overser muligheden for refusion, ville være ikkeeksisterende, hvis reglerne blev ændret, sådan at virksomheder alene blev opkrævet den afgift, som de rent faktisk skal betale. Eller at afgiften i det mindste blev nedsat til de knap 21 øre, som er den højeste sats, de skal betale. Brancheorganisationen Dansk Energi har flere gange foreslået dette overfor Skatteministeriet, som imidlertid ikke hidtil har været lydhør overfor forslaget. Måske coronakrisen kan ændre på dette.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.