Kig grundigt på din årsopgørelse for 2016 – den forældes snart

Fredag den 1. maj 2020 er absolut sidst frist, hvis du vil have ændret din skatteansættelse for 2016. Som udgangspunkt gælder forældelsesfristen også for skattemyndighederne, men de har dog altid en joker på hånden.

Selvom de fleste nok lige for tiden er mere optaget af deres årsopgørelse for 2019, så er det faktisk vigtigere at sikre sig, at årsopgørelsen for 2016 er, som den skal være. For efter den 1. maj 2020 kan denne kun genoptages i helt særlige tilfælde.

Forældelsesreglen administreres nemlig benhårdt. Skattehistorien er derfor fuld af sørgelige historier om skatteydere, der er kommet for sent med deres ønske om ændring af en gammel skatteansættelse.

Senest har Landsskatteretten offentliggjort en afgørelse om en i Danmark bosiddende udlænding, der den 23. september 2014 indsendte en anmodning til skattemyndighederne om ændring af hans skatteansættelser for årene 2010 – 2013, idet han ønskede at blive beskattet efter den særlige forskerskatteordning, hvilket han på grund af misforståelser og ukendskab til reglerne ikke var blevet fra starten, selvom han opfyldte betingelserne.

Landsskatteretten stadfæstede skattemyndighedernes afslag med den begrundelse, at ansøgningen var indsendt næsten fem måneder efter udløbet af forældelsesfristen for 2010, som var den 1. maj 2014, ligesom valget af beskatning efter de almindelige regler i 2010 var bindende for de efterfølgende år. 

 

Tidligere afgørelser

Afgørelsen er ikke specielt overraskende, da praksis som nævnt er hård, ligesom der i sådanne sager ikke på nogen måde skeles til den økonomiske betydning af et afslag.

Sidste år blev der således offentliggjort en afgørelse om en skatteyder, der kom to måneder for sent med et skattefradrag i form af et tab på en post ikke-børsnoterede anparter på hele 1.750.000 kr. Du kan læse om sagen i denne artikel.

Det er heller ikke første gang, at en udlænding kommer i problemer med de danske forældelsesregler. Tilbage i 2017 offentliggjorde Landsskatteretten en afgørelse om en hollandsk statsborger, der ved sin tilflytning til Danmark ikke fik indberettet sine udenlandske aktier, hvilket kostede ham dyrt, jf. denne artikel om afgørelsen.

 

Kattelem for skattemyndighederne

Som udgangspunkt gælder forældelsesfristen også for skattemyndighederne. Når det gælder ikke-selvangiven indkomst, har myndighederne dog en kattelem, da de ikke er bundet af fristen, hvis manglende selvangivelse af en given indtægt kan anses mindst som groft uagtsomt, hvilket myndighederne ofte gør gældende er tilfældet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.