Få overblik over alle Covid-19-frister

Det gælder om at holde tungen lige i munden, hvis man vil have overblik over alle de udskudte frister samt over fristerne for at søge om kompensation fra en eller flere af de hjælpepakker, som er udbudt.

Den særlige Covid-19-situation har betydet, at indberetningsfristerne for fx årsrapporter til Erhvervsstyrelsen og for selvangivelser (oplysningsskemaer) til Skattestyrelsen er blevet udskudt. Det samme gælder betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og B-skat samt indberetnings- og betalingsfristerne for moms og afgifter. Samtidig er der tilføjet frister for ansøgning om kompensation efter hjælpepakkerne.

For at skabe overblik over de mange frister har vi på bdo.dk oprettet en særskilt side, hvor du kan få overblik over, hvad der gælder p.t. 

Flere af fristerne for ansøgning om kompensation er løbende blevet forlænget, og senest er det i en bred politisk aftale af den 15. juni 2020 bestemt, hvordan hjælpepakkerne skal udfases ved hjælp af en genopretningspakke. Denne er ikke vedtaget endnu, hvorfor de heraf følgende frister ikke indgår i oversigten på bdo.dk, men det kommer de til, når pakken er vedtaget.

 

Årsregnskaber

For regnskaber med balancedag i perioden fra og med den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020 er fristen for indberetning af årsrapporten forlænget fra fem til otte måneder. Et kalenderårsregnskab for 2019 skal derfor først være indberettet ved udgangen af august måned 2020. Fristforlængelsen gælder ikke kun for selskaber, men også for erhvervsdrivende fonde mv. Altså for virksomheder, der i medfør af årsregnskabsloven har pligt til at indberette deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Selvom mange virksomheder har fået mulighed for at udskyde både generalforsamling og indberetning af årsrapporten, er det vores anbefaling, at regnskaberne færdiggøres så hurtigt, som virksomhedernes forhold tillader det. Det kan du læse mere om i denne tidligere artikel.

 

Omlægning af regnskabsår

Fristen for indberetning af en omlægning af et regnskabsår er også udskudt med tre måneder. Det betyder, at anmeldelsen skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest otte måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes omlagt. Det må dog aldrig være senere end otte måneder efter omlægningsperiodens udløb. Forlængelsen gælder kun for regnskabsår, der afsluttes i perioden fra den 31. oktober 2019 til og med den 30. april 2020.

 

Likvidationsregnskaber og betalingserklæringer

Indsendelse af årsrapporter for et selskab under solvent likvidation er ligeledes omfattet af fristforlængelsen. Hvis et selskab opløses efter regnskabsårets udløb, men inden fristen for indsendelse af årsrapporten, kan virksomheden undlade at aflægge og indsende årsrapporten for det pågældende år under forudsætning af, at dette bliver en del af likvidationsregnskabet. For et selskab med kalenderårsregnskab, der opløses inden udgangen af august måned 2020, kan likvidationsregnskabet altså omfatte perioden fra den 1. januar 2019 og frem til og med opløsningsdagen.

Også fristen for indsendelse af betalingserklæringer er rykket med tre måneder. Selskaber med kalenderårsregnskab, der opløses ved indsendelse af en betalingserklæring, skal altså ikke indberette årsrapporten for 2019, hvis erklæringen indsendes inden udgangen af august måned 2020.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.