Hjælpepakker og frister for ansøgning

Som følge af Covid-19 er der en række frister at holde styr på. Det gælder først og fremmest fristerne for ansøgning om kompensation fra de forskellige hjælpepakker. På denne side giver vi et overblik over disse frister i forbindelse med Covid-19.

Herudover er en række frister udskudt som følge af den nuværende særlige Covid-19-situation. Det gælder bl.a. indberetningsfristerne for årsrapporter og selvangivelser, betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og B-skat samt indberetnings- og betalingsfristerne for moms og afgifter. Det kan du læse mere om her.

Siden er sidst opdateret d. 2. marts 2021.

Hjælpepakker

Status og frist for ansøgning

Lønkompensation

 

Lønkompensation for lønmodtagere

Virksomheder, der står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

 

Den generelle ordning for lønkompensation er genindført for alle virksomheder i Danmark. Perioden løber fra 9. december 2020 og til og med sidste dag for den nuværende nationale nedlukning + 7 dage efter den nationale nedlukning. Ordningen udløber pt. 5. april 2021 + 7 dage, dvs. 12. april 2021.

 

Åben for ansøgning

Perioden 9. december 2020 til 7. marts 2021

Link til ansøgning på virk.dk

 

 

Frist 16. april 2021

Lukket for ansøgning

Perioden 9. marts til 29. august

Frist: 14. november 2020

Afrapportering forventes åben februar/marts 2021 og frist er senest 31. maj 2021

Lønkompensation for lønmodtagere – virksomheder fortsat omfattet af forbud mod at holde åbent

Virksomheder, der fortsat er omfattet af forbud mod at holde åbent, kan søge om lønkompensation fra og med 6. november til og med 5. april 2021.

Når der søges på denne ordning, er der krav om, at virksomheden ikke har omsætning i ansøgningsperioden for den p-enhed, der søges lønkompensation for. Har virksomheden omsætning i nedlukningsperioden kan der alene ansøges på ovenstående ordning.

Åben for ansøgning

Perioden 6. november 2020 til 28. februar 2021

Link til ansøgning på virk.dk

Frist: 9. april 2021

 

Perioden 9. december 2020 til 28. februar 2021

Link til ansøgning på virk.dk

 Frist: 9. april 2021

 

Lukket for ansøgning

Perioden 30. august til 5. november 2020

Frist: 24. januar 2021

Omsætningstab for selvstændige, freelancere og kombinatører

 

Kompensation for omsætningstab for selvstændige (national nedlukning)

Selvstændige erhvervsdrivende med maksimalt 25 fuldtidsansatte, mindst 30 % nedgang i omsætningen og en tidligere omsætning på mindst 10 tkr. i gennemsnit pr. måned. 

 

Kompensationen udgør 90% af den nominelle omsætningsnedgang, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Tvangslukkede virksomheder kan opnå 100% af den nominelle omsætningsnedgang, dog fortsat maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

 

Den generelle ordning for kompensation til selvstændige er genindført for alle virksomheder i Danmark. Perioden løber fra 9. december 2020, og udløber pt. 5. april 2021. Ordningen forlænges sammen med en eventuel forlængelse af den nationale nedlukning.

Åben for ansøgning

Perioden 9. december 2020 til 28. februar 2021

Link til ansøgning på virk.dk

Frist: 15. april 2021

 

Lukket for ansøgning

Perioden 9. juli til og med 31. august

Frist: 30. november 2020

 

Lukket for ansøgning

Perioden 9. marts til og med 8. juli

Frist: 31. august 2020

 

Afrapportering forventes åben februar/marts 2021 og frist er senest 31. maj 2021

Kompensation for virksomheder omfattet af én eller flere restriktioner – selvstændige

Selvstændige, der er ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner kan søge om kompensation for 90% af omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. mdr. Kompensationsperioden er 1. september 2020 til 28. februar 2021.

Restriktionerne er:

 • Salg af alkohol efter kl. 22 i kiosker, supermarkeder mv.
 • Virksomheder med begrænsning i åbningstiden
 • Leverandører til virksomheder med begrænsede åbningstider
 • Forbud mod at holde åbent (lukket ved påbud) og 0 kr. i omsætning
 • Leverandører til virksomheder med forbud mod at holde åbent
 • Aktiviteter og sociale begivenheder med mere end 10 personer
 • Leverandør til arrangementer uden for private hjem omfattet af forbud mod private forsamlinger på over 50 personer
 • Aflyste offentligt tilgængelige arrangementer for mere end 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Kompensationen udgør 90% af den nominelle omsætningsnedgang, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Tvangslukkede virksomheder kan opnå 100% af den nominelle omsætningsnedgang, dog fortsat maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Åben for ansøgning

Perioden 1. september 2020 til 28.februar 2021.

(Perioden kan opdeles)

Link til ansøgning på virk.dk

Frist: 15. april 2021

 

Kompensation for freelancere eller kombinatører (national nedlukning)

Freelancere med mindst 30 % nedgang i indkomsten og en tidligere indkomst på mindst 10 tkr. i gennemsnit pr. måned.

Kompensationen udgør 90% af den nominelle omsætningsnedgang, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned for freelancere med A- og B-indkomst.

Kompensationen udgør 90% af den nominelle omsætningsnedgang, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned for freelancere alene med B-indkomst.

 

Den generelle ordning for kompensation til freelancere er genindført for alle virksomheder i Danmark. Perioden løber fra 9. december 2020 og udløber pt. 5. april 2021. Ordningen forlænges sammen med en eventuel forlængelse af den nationale nedlukning.

Åben for ansøgning

Perioden 9. december 2020 til 28. februar 2021

Link til ansøgning på virk.dk – både A og B

Link til ansøgning på virk.dk – alene B-indkomst

Frist: 15. april 2021

 

 

 

 

 

Lukket for ansøgning

Perioden 9. juli til og med 31. august

Frist: 30. november 2020

 

Lukket for ansøgning

Perioden 9. marts til og med 8. juli

Frist: 31. august 2020

Kompensation for virksomheder omfattet af én eller flere restriktioner – freelancere

Freelancere, der er ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner kan søge om kompensation for 90% af omsætningstab, dog maksimalt 20.000 kr. pr. mdr. Kompensationsperioden er 1. september 2020 til 28. februar 2021.

Restriktionerne er:

 • Leverandører til virksomheder med begrænsede åbningstider
 • Leverandører til virksomheder med forbud mod at holde åbent
 • Aktiviteter og sociale begivenheder med mere end 10 personer
 • Leverandør til arrangementer uden for private hjem omfattet af forbud mod private forsamlinger på over 50 personer
 • Aflyste offentligt tilgængelige arrangementer for mere end 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Kompensationen udgør 90% af den nominelle omsætningsnedgang, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned for freelancere med A- og B-indkomst.

Kompensationen udgør 90% af den nominelle omsætningsnedgang, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned for freelancere alene med B-indkomst.

Åben for ansøgning

Perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021.

Link til ansøgning på virk.dk – både A- og B-indkomst

Link til ansøgning på virk.dk - alene B-indkomst 

Frist: 15. april 2021

 

Kompensation til sæsonafhængige selvstændige og freelancere

Kompensationsordning til selvstændige og freelancere, hvis kerneforretning er kraftigt påvirket af forbuddet mod større arrangementer. Omsætningstabet skal være direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af Covid-19.

Lukket for ansøgning

Perioden 1. maj til og med 31. august

(perioden kan kun omfatte 3 måneder)

Frist: 31. oktober 2020

Faste omkostninger

 

Kompensation for faste udgifter (national nedlukning)

Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, vil blive kompenseret 100 % for faste udgifter, mens øvrige kan blive kompenseret efter en 12-trinsmodel afhængigt af omsætningsnedgangen (hvis 30 % eller derover). 

 

Den generelle ordning for faste omkostninger er genindført for alle virksomheder i Danmark. Perioden løber fra 9. december 2020 og udløber pt. 5. april 2021. Ordningen forlænges sammen med en eventuel forlængelse af den nationale nedlukning.

Åben for ansøgning

Perioden 9. december 2020 til 28. februar 2021

Link til ansøgning på virk.dk

Frist: 15. april 2021

 

Lukket for ansøgning

Perioden 9. marts til og med 8. juli

Frist: 30. september 2020

Afrapportering forventes åben medio januar 2021 og frist er senest 31. maj 2021

Kompensation for virksomheder omfattet af restriktioner - faste omkostninger

Virksomheder, som er omfattet af restriktioner, kan søge om kompensation for faste omkostninger i perioden 9. juli til og med den 31. oktober 2020, men afhænger af, hvilken restriktion virksomheden er berørt af.

Restriktionerne er:

 • Forbud mod at holde åbent (lukket ved påbud)
 • Forbud mod at holde åbent ophævet fra den 8. juni 2020
 • Forbud mod at holde åbent efter kl. 22
 • Leverandører til virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, herunder begrænsning i åbningstiden
 • Leverandør til arrangementer uden for private hjem omfattet af forbud mod private forsamlinger på over 50 personer
 • Forbud mod forsamlinger på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, vil blive kompenseret 100 % for faste udgifter, mens øvrige kan blive kompenseret efter en 12-trinsmodel afhængigt af omsætningsnedgangen (hvis 35 % eller derover). 

 

Åben for ansøgning

Perioden 9. juli til og med 31. oktober 2020

Link til ansøgning på virk.dk

Frist:  15. april 2021

Kompensation for virksomheder omfattet af restriktioner - faste omkostninger

Virksomheder, som er omfattet af restriktioner, kan søge om kompensation for faste omkostninger i perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021, men afhænger af, hvilken restriktion virksomheden er berørt af.

Restriktionerne er:

 • Salg af alkohol efter kl. 22 i kiosker, supermarkeder mv.
 • Virksomheder med begrænsning i åbningstiden
 • Leverandører til virksomheder med begrænsede åbningstider
 • Forbud mod at holde åbent (lukket ved påbud) og 0 kr. i omsætning
 • Leverandører til virksomheder med forbud mod at holde åbent
 • Aktiviteter og sociale begivenheder med mere end 10 personer
 • Leverandør til arrangementer uden for private hjem omfattet af forbud mod private forsamlinger på over 50 personer
 • Aflyste offentligt tilgængelige arrangementer for mere end 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, vil blive kompenseret 100 % for faste udgifter, mens øvrige kan blive kompenseret efter en 12-trinsmodel afhængigt af omsætningsnedgangen (hvis 30 % eller derover, dog kræver ad) d og ad) h en omsætningsnedgang på 35% eller derover). 

 

Åben for ansøgning

Perioden 1. november 2020 til og med 28. februar 2021

Link til ansøgning på virk.dk

Frist:  15. april 2021

 

Kompensation for faste omkostninger ”light” (national nedlukning)

Virksomheden kan opnå kompensation for 50% af en række faktiske afholdte faste omkostninger, dog maksimalt 100.000 kr. pr. måned. For tvangslukkede virksomheder gælder det, at kompensationen udgør 100%, dog maksimalt 100.000 kr. pr. måned.

For at opnå kompensation af de faste stedbundne omkostninger skal virksomheden opleve en omsætningsnedgang på mindst 30 %.

Den generelle ordning for faste omkostninger ”light” er genindført for alle virksomheder i Danmark. Perioden løber fra 9. december 2020 og udløber pt. 5. april 2021. Ordningen forlænges sammen med en eventuel forlængelse af den nationale nedlukning.

Åben for ansøgning (National nedlukning)

Perioden 9. december 2020 til 28. februar 2021.

Link til ansøgning på virk.dk

Frist 15. april 2021

Kompensation for faste omkostninger ”light” – virksomheder omfattet af restriktioner

Virksomheder, som er omfattet af covid-19-relaterede restriktioner, og som af denne årsag forventer en omsætningsnedgang på mindst 35 % kan opnå kompensation for udvalgte faste omkostninger. Kompensationsperioden vil tidligst være fra 19. august 2020 og senest til 28. februar 2021, og afhænger af, hvilken restriktion virksomheden er berørt af.

Restriktionerne er:

 • Salg af alkohol efter kl. 22 i kiosker, supermarkeder mv.
 • Virksomheder med begrænsning i åbningstiden
 • Leverandører til virksomheder med begrænsede åbningstider
 • Forbud mod at holde åbent (lukket ved påbud) og 0 kr. i omsætning
 • Leverandører til virksomheder med forbud mod at holde åbent
 • Aktiviteter og sociale begivenheder med mere end 10 personer
 • Leverandør til arrangementer uden for private hjem omfattet af forbud mod private forsamlinger på over 50 personer
 • Aflyste offentligt tilgængelige arrangementer for mere end 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Virksomheden kan opnå kompensation for 50% af en række faktiske afholdte faste omkostninger, dog maksimalt 100.000 kr. pr. måned. For tvangslukkede virksomheder gælder det, at kompensationen udgør 100%, dog maksimalt 100.000 kr. pr. måned.

.

Åben for ansøgning (restriktioner)

Perioden tidligst fra 19. august 2020 til senest 28. februar 2021.

Link til ansøgning på virk.dk

Frist: 15. april 2021

 

Kompensation for varer kasseret i weekenden 26. og 27. september

Virksomheder, der er leverandør til arrangementer uden for private hjem omfattet af forbud mod private forsamlinger på over 50 personer, kan få kompensation for kasserede varer. Det kan være råvarer med kort eller ingen holdbarhed, blomster eller dekorationer eller effekter, der er fremstillet til lejligheden og ikke kan genanvendes.

Virksomheden skal opleve en omsætningsnedgang på 35% i forhold til weekenden den 27. og 28. september 2019. Hvis virksomheden er stiftet efter denne weekend, så skal det i stedet måles op mod weekenden den 19. og 20 september 2020.

Virksomheden kan få op til 250.000 kr. i kompensation.

Åben for ansøgning

Periode: 26. og 27. september 2020

Frist: 15. april 2021

Link til ansøgning på virk.dk

Aflyste eller udskudte arrangementer

 

Kompensation for aflysning af arrangementer

Kompensation for arrangører, som har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre arrangementer med over 350 deltagere i perioden 6. marts til 28. februar 2021.

Det er politisk besluttet at forlænge ordningen, således den omfatter perioden frem til 5. april 2021 De nærmere vilkår for ordningen er politisk besluttet, men der er endnu ikke udstedt bekendtgørelse.

Åben for ansøgning

Perioden 1. september til og med 28. februar 2021

Link til ansøgning på virk.dk

Frist: 30. april 2021

Lukket for ansøgning

Perioden 6. marts til og med 31. august 2020

Link til ansøgning på virk.dk

Frist: 28. februar 2021

Regional nedlukning af Nordjylland

 

Kompensation til virksomheder i de 7 nordjyske kommuner

Det er politisk aftalt, at virksomheder berørt af den lokale nedlukning af i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune vil kunne søge kompensation for:

 • Lønkompensation
 • Pendlerlønkompensation
 • Faste omkostninger og faste omkostninger light
 • Omsætningstab for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere

Kompensationsordningerne baseres på de oprindelige hjælpepakker med enkelte tilpasninger til de lokale restriktioner.

Du kan læse mere om kompensationsordningernes indhold her.

Lønkompensation:

Åben for ansøgning

Perioden 6. november til 26. november 2020

Link til ansøgning på virk.dk

Frist: 16. april 2021

 

Faste omkostninger:

Åben for ansøgning

Perioden 6. november til 26. november 2020

Link til ansøgning på virk.dk

Frist: 15. april 2021

Faste omkostninger ”light”:

Åben for ansøgning

Perioden 6. november til 26. november 2020

Link til ansøgning på virk.dk

Frist: 15. april 2021

 

Omsætningstab:

åben for ansøgning

Perioden 6. november til 26. november 2020

Link til ansøgning på virk.dk

Frist: 15. april 2021

Øvrige hjælpepakker

 

Kompensation til rejseudbydere (Rejsegarantifonden)

Rejseselskaber kan få dækket deres omkostninger i forbindelse med aflyste rejser. Det er nu muligt at optage lån vedrørende faktiske omkostninger forbundet med annullerede/afbestilte pakkerejser for periode 5.

Åben for ansøgning

Periode 5 (1. november 2020 til 28. februar 2021)

Frist: 22. marts 2021

Link til rejsegarantifonden

Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer mv.

Restauranter, caféer og barer mv. kan ansøge om et tilskud på op til 25.000 kr. pr. serveringssted, hvor betingelsen for udbetaling er, at tilskuddet efterfølgende anvendes til at skabe øget aktivitet. Tilskuddet skal anvendes inden 31. december 2020. Der kan søges tilskud for flere serveringssteder pr. CVR-nummer.

Ordningen gælder for restauranter, caféer og barer mv., der er ramt af kravet om lukning kl. 22.00.

Lukket for ansøgning

 

Perioden: frem til 31. december 2020

Frist: 15. november 2020

 

Link til ansøgning på virk.dk

Udbetaling af indbetalt A-skat og AM-bidrag som et rentefrit lån

Små og mellemstore virksomheder kan ansøge om et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne har indberettet rettidigt for perioderne august og december 2020 med betalingsfrister 18. januar og 29. januar 2021.

Ansøgningsperioden løber fra 3. februar til 31. marts 2021.

Udbetaling af lånet sker til virksomhedens nemkonto. Hvis virksomheden har gæld til det offentlige vil lånet dog dække denne gæld før udbetaling af et evt. overskydende beløb.

Tilbagebetalingsfristen for rentefrit A-skattelån er 1. november 2021.

Åben for ansøgning

Frist: 31. marts 2021

 

 

Hjælpepakker på kulturområdet

Se Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside for hjælpepakker på kulturområdet via dette link.


Få gratis svar på dine spørgsmål om Covid-19

Et team af specialister inden for bl.a. revision, regnskab, jura, skat, moms og cybersikkerhed sidder klar til at svare på dit spørgsmål. 

Stil spørgsmål