Corona-afledte spørgsmål om moms

Værtshuse, der under Corona-krisen har foræret fadøl væk, skal ligesom pizza-kæden, der har foræret ost væk, betale udtagningsmoms af værdien af de bortgivne varer, uanset at bortgivelsen skyldes sund fornuft.

Corona-pandemien har skabt en helt ekstraordinær situation, hvor virksomhederne modtager økonomisk hjælp af forskellig art både fra kunderne og fra det offentlige, men også selv foretager ekstraordinære handlinger ved fx at bortgive varer, som de ikke kan sælge. Og som altid er det godt at kende de momsmæssige konsekvenser.

 

Offentlig støtte

De momsmæssige konsekvenser ved at modtage offentlig støtte afhænger af, om der leveres en modydelse eller ej. 

I de tilfælde, hvor et tilskud ikke har direkte tilknytning til et salg af en vare eller en ydelse, falder det helt uden for momslovens regler. Det betyder, at der ikke skal betales moms af tilskuddet, og at dette ikke har betydning for adgangen til fradrag for købsmoms. 

Dette vil være tilfældet for de kompensationer, der udbetales i henhold til statens hjælpepakker.

Omvendt vil hoteller og hostels, der modtager betaling for at huse karantæneramte borgere og andre udsatte, skulle betale moms af indtægten, fordi der leveres en modydelse.

 

Private donationer

Reglerne for private donationer er de samme som for offentlig støtte. Små lokale virksomheder, der modtager donationer fra borgere i sit nærområde, skal derfor ikke betale moms af støtten, når der ikke skal leveres en modydelse for denne.

 

Forudbetalinger

Hvis en kunde via MobilePay sender penge til en virksomhed som forudbetaling for en vare eller ydelse – fx en klipning – der først kan leveres på et senere tidspunkt, skal der beregnes moms af forudbetalingen, hvis virksomheden har ret til at råde over pengene med det samme, og genstanden for salget er identificeret på forudbetalingstidspunktet. 

Det samme gælder, hvis en kommune for at hjælpe en leverandør sender penge til denne, inden der er udstedt en faktura.

 

Gavekort

Virksomheder, der for at skaffe sig likviditet sælger gavekort, skal betale moms af salget allerede ved udstedelsen af gavekortet, hvis dette kun kan bruges her i landet og udelukkende kan anvendes til betaling af momspligtige varer eller ydelser. Du kan læse mere om reglerne for gavekort i denne artikel fra sidste år.

 

Bortgivelse af varer

Flere tvangslukkede restauranter og barer har valgt at bortgive mad og drikkevarer for at undgå, at varerne skulle gå til spilde. Den slags kan imidlertid ikke gøres, uden at der følger en momsregning med.

Der skal nemlig beregnes udtagningsmoms – en teknisk salgsmoms – af værdien af varer, der gives væk. Det gælder også, når bortgivelsen bare er et udslag af sund fornuft. Udtagningsmomsen skal modsvare, at virksomheden har opnået fradrag for købsmomsen – altså udligne denne. Du kan læse mere om reglerne for udtagningsmoms i denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.