De nye momsregler for gavekort giver udfordringer

Et gavekort i form af et betalingskort med et indbetalt beløb skal i momsmæssig henseende anses for et gavekort, også selvom et eventuelt restbeløb kan udbetales kontant eller overføres til et nyt kort.

Tidligere blev indtægter ved salg af gavekort (vouchere) anset for forudbetalinger. Det betød, at der først skulle betales moms, når og hvis gavekortet blev indløst. Det vil sige af den forretning, der i den sidste ende modtog gavekortet som betaling for en vare eller ydelse.

Med virkning for gavekort, der er udstedt den 1. juli 2019 eller senere, er reglerne ændret. Nu er hovedreglen, at der skal betales moms allerede ved udstedelsen af gavekortet. Dette gælder dog kun i de tilfælde, hvor det på forhånd er givet, at gavekortet kun kan anvendes her i landet og udelukkende til betaling af momspligtige varer eller ydelser, jf. denne artikel

Mens de tidligere regler sjældent gav anledning til de store udfordringer, så er det modsatte tilfældet med de nye. For nylig har Skatteforvaltningen offentliggjort en afgørelse fra Skatterådet, der belyser nogle af de udfordringer, som de nye regler giver, herunder i forhold til de forskellige parter, som et sådant gavekort kan passere.
 

Elektroniske gavekort

I sagen blev Skatterådet blandt andet spurgt, hvorvidt et gavekort i form af et betalingskort med et indsat beløb kan anses for et gavekort til ét formål – og dermed momspligtigt – i momsmæssig forstand. Dette svarede rådet bekræftende på. 

Rådet tilføjede, at dette også gælder, selvom vilkårene for betalingskortet indebærer, at et mindre restbeløb – fx op til 5 % af det oprindelige beløb alternativt en restsaldo på under fx 50 kr. – kan udbetales kontant eller overføres til et nyt betalingskort.

Den kontante udbetaling henholdsvis overførslen til det nye kort anses imidlertid som en delvis annullering af det oprindelige gavekort. Det fremgår ikke af afgørelsen, hvorvidt annulleringen teknisk set medfører, at udstederen af gavekortet skal udstede en kreditnota på beløbet.
 

Den praktiske håndtering af gavekort mellem virksomheder

I sagen tog Skatterådet også stilling til, hvorledes der skal forholdes i de tilfælde, hvor en forretning udsteder et sådant gavekort til en mellemhandler, der herefter sælger gavekortet til en forbruger, som til sidst indløser gavekortet i en helt tredje forretning.

Hvis mellemhandleren i et sådant tilfælde handler i eget navn og for egen regning, vil udstederen af gavekortet skulle betale moms allerede ved salget til mellemhandleren. Denne skal naturligvis også betale moms ved salget til forbrugeren, men vil som købsmoms kunne fradrage det momsbeløb, som er betalt til udstederen. 

Den forretning, der indløser gavekortet, skal sende en faktura inklusive moms til udstederen af gavekortet og vil i øvrigt normalt også skulle give kunden en kvittering for dennes køb inklusive moms.

Handler mellemhandleren ikke i eget navn, men modtager provision for sit salg af udstederen af gavekortet, skal udstederen først betale moms, når formidleren overdrager/sælger gavekortet til forbrugeren. Også i dette tilfælde skal den forretning, der modtager gavekortet som betalingsmiddel, udstede en faktura inklusive moms til udstederen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.