Ting tager tid - på Christiansborg ofte lang tid

I erhvervslivet er hurtig eksekvering af trufne beslutninger en vigtig ting. Det samme gælder ikke i den politiske verden, hvor selv aftaler mellem et stort flertal ikke er nogen garanti for en hurtig udmøntning af sådanne. 

Tilbage i starten af november måned 2017 – altså for næsten halvandet år siden – præsenterede regeringen en politisk aftale om en række erhvervs- og iværksætter-initiativer, herunder en lempelse af reglerne for anvendelse af pensionsmidler til køb af ikke-børsnoterede aktier og anparter.

Efter de gældende regler kræver det en opsparing på mindst 500.000 kr. for at kunne investere i unoterede aktier. Denne grænse skulle ifølge den politiske aftale nedsættes til 200.000 kr., idet parterne var enige om at ændre reglerne på følgende punkter:

  • For opsparing mellem 200.000 kr. og 2 mio. kr. skal andelen, der kan placeres i unoterede aktier, forhøjes fra 20 til 25 %.
  • For opsparing mellem 2 mio. kr. og 4 mio. kr. forhøjes andelen fra 50 til 100 %.
  • For opsparing over 4 mio. kr. forhøjes andelen fra 75 til 100 %.
  • Grænsen for, hvor meget der mindst skal placeres i unoterede aktier i et enkelt selskab, nedsættes fra 100.000 kr. til 50.000 kr. 

Udmøntningen af aftalen kræver ikke behandling i Folketinget, men alene ændring af en bekendtgørelse fra Finanstilsynet. Ikke desto mindre er der stadig intet sket. De seneste forlydender går på, at ændringen vil træde i kraft den 1. juli – i år.


Skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde

Lige før nytår præsenterede regeringen en ny politisk aftale, der skal sikre, at selskabsdrevne virksomheder kan overdrages skattefrit til erhvervsdrivende fonde. Noget, som der faktisk har været bred politisk enighed om at gennemføre siden 2013.

Rent teknisk skulle skattefriheden opnås ved at gøre et forslag fra en nedsat arbejdsgruppe til lov. Arbejdsgruppen afleverede sit forslag tilbage i juni måned sidste år, og vi beskrev modellen i denne artikel fra Depechen 2018, nr. 15.

I første omgang var det regeringens ambition, at de nye regler skulle have virkning fra 1. januar 2019. Det lykkedes imidlertid ikke, men lovforslaget kom dog med i regeringens lovprogram for den igangværende folketingssamling. Heri blev forslaget imidlertid først udskudt, og for nylig forsvandt det helt fra programmet. 

Ifølge Skatteministeriet forventes lovforslaget nu fremsat til efteråret - formentlig med henblik på ikrafttræden 1. januar 2020. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.