Skatteguide for studerende

Mange unge synes, at det med skat er svært, men det er det faktisk ikke. Nøglen til at undgå skattebøvl består i at få sig et skattekort, som er baseret på de rigtige tal. 

Den 1. september er der studiestart på de fleste videregående uddannelser, hvor mere end en kvart million unge er optaget. For nogle af disse er det ensbetydende med, at de flytter hjemmefra og skal stå på egne ben og selv finde svar på alle mulige spørgsmål – også om skat. Er du en af disse, kan du få hjælp her.


Forskudsopgørelsen

Er nøglen til at få det skattekort, som du sikkert allerede har. Du finder den på skat.dk. Tjek at din forskudsregistrerede indkomst og fradrag ser rigtige ud, så undgår du restskat. Du kan læse nogle gode råd om forskudsopgørelsen her. Du har to typer skattekort. Et hovedkort og et bikort. Det første skal bruges dér, hvor du har din største indkomst. 


SU

Du skal betale skat af din uddannelsesstøtte, men det går helt automatisk, hvis bare du har et skattekort. Og SU indberetter hele årets udbetaling til skattemyndighederne, så den kommer med på årsopgørelsen. Medmindre du giver besked til SU om andet, vil de bruge dit hovedkort, når de trækker skat. Har du et fritidsjob, skal din arbejdsgiver derfor bruge dit bikort. Ellers får du en restskat.

Har du optaget et SU-lån, skal du vide, at renterne er fradragsberettigede, men først når du begynder at betale af på lånet. Renterne indberettes til den tid automatisk til skattemyndighederne og kommer derfor også automatisk med på årsopgørelsen.


Befordring

Du er ikke berettiget til befordringsfradrag for din transport til studiestedet. Har du et fritidsjob, er du berettiget til befordringsfradrag hertil, hvis du bor i en afstand af mere end 12 km fra dette. Det kan du læse mere om her.


Gaver

Modtager du kontant understøttelse hjemmefra, skal du ikke betale skat heraf. Hvis du på årsbasis modtager gaver, der overstiger en bundgrænse på i år 65.700 kr. (pr. forælder), skal du til gengæld betale gaveafgift med 15 % af den overskydende del.

Hvis du bor i en forældrelejlighed og ikke betaler fuld leje, er dette også udtryk for en gave, som skal medregnes ved afgørelsen af, om bundgrænsen for afgiftsfrie gaver er overskredet. Dine forældre skal i deres udlejningsregnskab for lejligheden indtægtsføre et beløb svarende til markedslejen, uanset at du betaler et mindre beløb.


Familielån

Har du lånt penge af dine forældre eller dine bedsteforældre, har du fradrag for renterne, hvis altså lånet forrentes. Du skal i givet fald selv indberette renterne til skattemyndighederne. Er lånet rentefrit – hvilket de fleste familielån er – er der intet at indberette. Du kan læse mere om skat og familielån i denne artikel.


Værelsesudlejning

Bor du i en leje- eller andelslejlighed, og lejer du et værelse ud til en medstuderende, eller udlejer du din lejlighed periodisk via Airbnb eller tilsvarende, skal du kun betale skat af lejeindtægten, hvis denne overstiger 2/3 af din egen årlige husleje/boligafgift. Hvis din månedlige husleje eksklusive aconto-varme udgør 9.000 kr., kan du altså på årsbasis tjene 72.000 kr. ved udlejning uden at skulle betale skat af indtægten. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.