Gode råd om forskudsopgørelsen for 2019

Tjener du under 30.000 kr. om måneden, er det bedre at sætte indkomsten lidt for lavt end for højt, hvis du vil undgå restskat. Tjener du over 46.500 kr. om måneden, er det derimod bedre at sætte indkomsten for højt.

Skattestyrelsen har åbnet for adgangen til forskudsopgørelsen for 2019, og i lighed med tidligere år prøver styrelsen i disse dage ihærdigt at overbevise os alle om, at vi bør tjekke den, sådan at årsopgørelsen til sin tid ikke kommer til at udvise en restskat.

Baseret på tidligere års erfaringer vil end ikke halvdelen af os dog nok følge opfordringen, og næppe flere end omkring 20 % vil overhovedet indtaste ændringer. 

Den relativt beskedne interesse for forskudsopgørelsen skyldes flere ting. For det første at de fleste af os rent faktisk ikke har de store ændringer fra år til år i vores indkomst og fradrag. Derfor er der ikke grund til at gøre noget. 

For det andet fordi en stor gruppe faktisk lever fint med, at forskudsopgørelsen ikke er helt præcis. En del bekymrer sig således ikke spor over udsigten til en restskat, hvis bare de kender den omtrentlige størrelse af denne. Omvendt er der en del af dem, som faktisk ændrer deres forskudsopgørelse, der gør det for at være sikre på, at de til sin tid får en pæn overskydende skat. Ofte via en bevidst krympning af fradragene. Det er ikke ulovligt.


Fradragene er vigtigere end indkomsten

Når det gælder størrelsen af din personlige indkomst, skal du være opmærksom på følgende: 

  • Op til en årsindkomst på 368.317 kr. – svarende til en gennemsnitlig månedsløn på omkring 30.700 kr. – før arbejdsmarkedsbidrag skal du hellere sætte din indkomst for lavt end for højt, hvis du vil undgå restskat.
  • Kommer din årsindkomst før arbejdsmarkedsbidrag i 2019 til at ligge i intervallet 368.317 kr. til 558.043 kr., altså mellem 30.700 kr. og 46.500 kr. om måneden, er det ligegyldigt, om din forskudsregistrerede indkomst (løn mv.) står for højt eller for lavt.
  • Ligger din indkomst over 558.043 kr., således at du betaler topskat, er det bedre at sætte indkomsten lidt for højt end lidt for lavt, hvis du vil undgå restskat.

Sætter du dit befordringsfradrag 10.000 kr. for lavt på forskudsopgørelsen, vil dette – hvis de øvrige tal ellers stemmer – sikre dig en overskydende skat på lige over 2.500 kr. Det samme vil være tilfældet, hvis du sætter rentefradraget 10.000 kr. for lavt, og dine nettorenteudgifter (nettokapitalindkomst) ikke ligger over 50.000 kr. Husk, at rentegodtgørelsen for overskydende skat er afskaffet med virkning fra i år.

Læs om de syv ting du skal vide, inden du ser årsopgørelsen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.