Pludselig skatterabat til udlejere af biler og campingvogne

Lige før jul vedtog Folketinget nye skatteregler for dem, der udlejer deres private ejendele – bolig, sommerhus, bil, båd og campingvogn. I sidste øjeblik blev reglerne for sidstnævnte gjort temmelig meget mere attraktive. 

Skattereglerne for privates deleøkonomiske aktiviteter var genstand for mange og lange politiske drøftelser i 2018. Drøftelserne endte med en politisk aftale mellem et stort flertal af Folketingets partier. Aftalen havde følgende elementer:

  • Bundfradraget ved udlejning af sommerhuse gennem bureau skulle forhøjes fra 21.900 kr. til 40.000 kr. Og stadig kun med beskatning af 60 % af lejeindtægter ud over bundfradraget.
  • Reglerne for udlejning af værelser eller periodisk udlejning af hele boligen – fx via Airbnb – skulle ensrettes, således at alle får et ens bundfradrag på 28.000 kr. Af indkomst udover bundfradraget skulle der kun betales skat af de 60 %.
  • Der skulle indføres helt nye regler for beskatning af indkomst ved udlejning af bil, båd, campingvogn, autocamper og camplet.

I forhold til udlejning af boliger, biler, både og campingvogne mv. skulle det – ligesom for sommerhuse – være en betingelse, at lejeindtægterne automatisk blev indberettet til skattemyndigheder. Dog først fra 2021 så der blev tid til at etablere de nødvendige systemer til håndteringen af indberetningerne. Reglerne skulle i øvrigt have tilbagevirkende kraft og have virkning fra og med indkomståret 2018.

Du kan læse mere om indholdet af den politiske aftale i denne artikel fra Depechen 2018, nr. 11, og om overgangsordningens betydning for de mange, der udlejer deres bolig via Airbnb eller tilsvarende, i en artikel i Depechen 2018, nr. 17. Ordningen betyder, at det for langt de fleste vil være skattemæssigt mest optimalt at bruge de gamle regler frem til 2021, hvor indberetningskravet træder i kraft.

Julegave til udlejere af biler, både og campingvogne

Lovforslaget blev fremsat i november og vedtaget lige før jul. I sidste øjeblik – og næsten i al ubemærkethed – skete der en markant ændring, idet skatteministeren under behandlingen af lovforslaget fremsatte et ændringsforslag til reglerne for beskatning af udlejere af biler, både og campingvogne mv.

Oprindeligt var det planen, at disse kun skulle være berettiget til et bundfradrag på 10.000 kr., mens overskud herudover skulle beskattes i sin helhed. Endda som personlig indkomst om end uden arbejdsmarkedsbidrag.

Ændringsforslaget gik ud på, at udlejere af biler, både og campingvogne mv. kun skal betale skat af 60 % af den del af indkomsten, som overstiger bundfradraget på de 10.000 kr., idet de 40 % – sammen med bundfradraget – dækker de udgifter, der er forbundet med udlejningen. I vores optik en fornuftig ændring som givetvis vil få flere til at bruge reglerne som tiltænkt. Også selvom indkomsten stadig beskattes som personlig indkomst.

Udlejer du din bil eller båd gennem GoMore, Boatflex eller tilsvarende platforme, eller tilhører du campingfolket og er en af dem, der udlejer sin campingvogn til andre, kan du derfor glæde dig over julegaven fra Folketinget, men husk at brugen af de firkantede regler fra 2021 bliver betinget af, at der sker automatisk indberetning af dine samlede lejeindtægter.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.