Når selvstændige tager deres firmabil ud af virksomhedsordningen

Ny firmabil hvert år. Fuldt skattefradrag for den samlede leasingydelse, men kun firmabilbeskatning i en enkelt måned om året. Det lyder næsten for godt til at være sandt, og det er det også.

Firmabiler er et emne, der optager mange. Især spekuleres der meget over, hvordan en sådan kan anskaffes billigst muligt, og hvordan man kan minimere eller helt undgå firmabilbeskatningen. 

Det særlige koncept med splitleasing af firmabiler, hvor en virksomhed og en medarbejder deles om at lease en firmabil, er et godt eksempel på en kreativ måde til at få en attraktiv bil på uden at skulle betale skat af den private brug. Et koncept, der dog stiller store krav til brugerens evne og vilje til at føre et korrekt kørselsregnskab, jf. denne artikel om emnet.

Et andet koncept, som mange taler om, er rettet mod selvstændige, der bruger virksomhedsordningen.


December-modellen

Skattemæssigt godkendes der efter en fast praksis fradrag for forudbetalte driftsudgifter, hvis disse strækker sig hen over to indkomstår og ikke dækker en periode på over 12 måneder. 

En selvstændig, der pr. 1. december 2019 leaser en ny firmabil på en kontrakt, der kun løber i 12 måneder, vil således i sit regnskab for 2019 kunne fratrække den samlede leasingydelse, hvis denne forudbetales ved leveringen af bilen.

For selvstændige, der bruger virksomhedsordningen, er fradrag for leasingydelsen dog betinget af, at de til en start lader bilen indgå i virksomheden, hvilket automatisk udløser firmabilbeskatning.

Der er imidlertid intet til hinder for, at en sådan firmabil allerede efter en måned – altså pr. 1. januar 2020 – kan overføres til privatsfæren med den konsekvens, at der ikke længere skal ske firmabilbeskatning. Ud fra en umiddelbar betragtning kan dette derfor forekomme interessant, fordi der herved er opnået skattefradrag for den fulde leasingydelse, mens firmabilbeskatningen er reduceret til en enkelt måned.


Særregel ødelægger festen

Det er der imidlertid taget højde for i skattereglerne, hvor en såkaldt værnsregel betyder, at der ved overførsel af en leaset bil fra virksomhedsordningen til privatøkonomien skal ske beskatning af den del af den forudbetalte leasingydelse, der overstiger bilens faktiske værdiforringelse i den periode, hvori bilen indgik i virksomhedsordningen. Beskatningen sker i det sidste indkomstår, hvor bilen indgår i virksomhedsordningen, og beløbet anses for hævet i virksomheden.

Der findes ikke regler for, hvordan denne værdiforringelse skal opgøres, men for en bil, der er leaset for 12 måneder og som overføres til privatøkonomien efter kun én måned, vil skattemyndighedernes udgangspunkt formentlig være, at der skal ske beskatning af et beløb svarende til 11/12 af den samlede leasingydelse, hvilket eliminerer den skattemæssige fordel. 

Momsmæssigt har det ingen betydning for adgangen til fradrag for moms af leasingydelsen, om bilen er inden- eller udenfor virksomhedsordningen, hvis leasingkontrakten er indgået med virksomheden. Se mere om mulighederne for fradrag for moms i denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.