Kun få bøder for skattesnyd

I modsætning til hvad mange sikkert tror, så er statens indtægter fra bøder for skatte- og momssnyd faktisk relativt beskedne. De udgør fx kun en brøkdel af indtægterne fra fartbøder. Kun få virksomheder får bøder.

Skattesnyd straffes i langt de fleste tilfælde med en bøde, hvis størrelse afhænger af beløbets størrelse og af arten af indkomsten. Se nærmere herom i denne artikel om bødereglerne.

Af Skatteforvaltningens såkaldte gennemsigtighedsrapport for 2017 fremgår, at forvaltningen dette år fik vedtaget 1.511 bødeforlæg hos borgere og virksomheder, mens domstolene gav bøder i 215 tilfælde for overtrædelse af skattelovgivningen. 

De i alt 1.726 bøder omfattede ikke kun bøder for unddragelse af indkomstskat, men også bøder for momssnyd og for overtrædelse af reglerne i kildeskatteloven mv. Bøderne gav ifølge oplysninger fra Skatteforvaltningen en samlet indtægt til statskassen på 61,84 mio. kr. Den gennemsnitlige skattebøde udgjorde dermed i 2017 et beløb på 35.829 kr.

Langt de fleste af bøderne blev givet til lønmodtagere og selvstændige (fysiske personer). Mindre en 10 % af det samlede bødebeløb kan således henføres til selskaber mv., hvilket følgende oversigt illustrerer:

Antal bøder


Kommentar

I betragtning af mediernes gentagne skriverier om omfanget af sort arbejde og brugen af skattely mv. vil mange formentlig være overrasket over det relativt beskedne antal bøder, som udstedes på skatteområdet, hvor den samlede bødeindtægt i 2017 udgjorde mindre end 1/10 af politiets indtægter alene ved automatisk trafikkontrol (fotovogne og stærekasser), der samme år gav 871 mio. kr. i statskassen.

Der er ikke tvivl om, at den politisk vedtagne tilførsel af yderligere ressourcer til Skatteforvaltningen vil føre til mere kontrol og dermed også flere bøder, men langt de fleste skatte- og momssager ender trods alt uden bøder, fordi de reguleringer, som Skatteforvaltningen foretager, i overvejende grad skyldes ukendskab eller misforståelse af komplicerede regler. En fordobling af antallet af skattemedarbejdere ville således ikke medføre en tilsvarende stigning i antallet af bøder. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.