Ingen momsfradrag for præmier til Facebook-konkurrencer

Når det gælder konkurrencer på de sociale medier, så er mulighederne for fradrag for momsen af de indkøb, der anvendes som præmier, så godt som ikke eksisterende. 

Flere og flere virksomheder – især detailhandelsforretninger – afholder konkurrencer på Facebook, hvor deltagerne, alene ved at like eller dele et opslag eller ved at skrive en kommentar til et sådant, deltager i lodtrækningen om større eller mindre præmier, der ofte består af firmaets egne varer, men som fx også kan være et kroophold, en middag på en restaurant eller af teater-, koncert- eller biografbilletter.

Sådanne konkurrencer betragtes normalt af virksomhederne som helt almindelige markedsføringsaktiviteter, der ligesom annoncer og reklameartikler har til formål at øge kendskabet til forretningen og til dens produkter. Ikke desto mindre er den momsmæssige behandling af de forskellige udgifter ofte forskellig. 

For mens moms af udgifter til reklame som udgangspunkt altid kan fratrækkes i momsregnskabet, så gælder det modsatte for udgifter til gaver, hvilket begreb også omfatter præmier i konkurrencer. De er ligestillet med udgifter til repræsentation og underholdning, hvoraf momsen som bekendt ikke kan fratrækkes. 


Bryggeri-dommen

I en dom fra 2006 fastslog Højesteret således, at et bryggeri ikke kunne fradrage momsen af udgifter til fodboldbilletter, som det modtog i kraft af en sponsoraftale. Billetterne blev blandt andet anvendt til forbrugerkonkurrencer på lokalt niveau og ved autografskrivning og var hver især af beskeden værdi. Ikke desto mindre fandt Højesteret, at billetterne i momsmæssig forstand havde karakter af gaver. En dom som i et nutidigt perspektiv forekommer ganske hård.

Der findes enkelte afgørelser med et modsat udfald, men de handler alle om tilfælde, hvor præmierne blev uddelt i en sammenhæng, hvor vinderne også foretog et køb af en eller anden art. Når det gælder rene konkurrencer, kan det på grund af bryggeri-dommen ikke forventes, at momsen af udgifter til præmier vil kunne fratrækkes.  


Vores bedste råd

I virksomheder, der bruger Facebook-konkurrencer i stort omfang, kan det som følge af den manglende adgang til momsfradrag for udgifterne til præmier være relevant at overveje, hvorvidt konkurrencerne helt eller delvist kan erstattes med andre markedsføringsaktiviteter, hvor den momsmæssige stilling er bedre. Det kan fx være ved at anvende konceptet med ”køb 3 – betal for 2”, hvor målet er det samme, men hvor der normalt er momsfradrag for udgifterne til de varer, der bortgives. 

Alternativt kan det overvejes, om det i en eller anden form er muligt at gøre deltagelse i konkurrencen for betinget af et køb i forretningen. 


Den praktiske håndtering af gaveindkøb

Rent teknisk er der intet til hinder for, at købsmomsen af alle former for præmieindkøb kan fratrækkes i momsregnskabet, hvis blot der efterfølgende beregnes en såkaldt udtagningsmoms, når de indkøbte varer udleveres som præmier, og det ligger fast, at der momsmæssigt er tale om en gave. Denne fremgangsmåde anvendes i mange virksomheder af praktiske årsager. Du kan læse om reglerne for udtagningsmoms i denne artikel.

Husk i øvrigt, at der skal betales gevinstafgift af præmier til en værdi på mere end 750 kr. i rene konkurrencer. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.