Flere virksomheder slipper nu for at betale gevinstafgift

Nu kan forretninger udlodde gevinster i fx Facebook-konkurrencer op til en værdi på 750 kr., uden at der skal betales gevinstafgift. Det gør livet lettere for mange mindre virksomheder.

Antallet af virksomheder, der afholder konkurrencer for deres kunder og andre interesserede enten på firmaets hjemmeside eller på Facebook, er meget stort og vokser hele tiden. 

Den slags konkurrencer er nemlig voldsomt populære. Måske fordi præmierne er skattefrie for vinderne, hvis det ellers er gratis at deltage, hvis konkurrencen er offentlig tilgængelig, og hvis vinderen findes ved lodtrækning eller under lignende tilfældige omstændigheder. Tre betingelser, som normalt altid er opfyldt. Se eventuelt mere om betingelserne i denne artikel fra Depechen 2018, nr. 23.

Gevinstafgift

Modstykket til skattefriheden hos vinderne er, at arrangøren skal betale en afgift af værdien af de gevinster, der gives som præmie, hvis ellers værdien overstiger bundgrænsen for den slags.

Hidtil har næsten ingen kunnet slippe for at betale afgift, fordi bundgrænsen har været på kun 200 kr. Med virkning fra nytår er denne grænse imidlertid forhøjet til 750 kr. Dog kun hvis gevinsten består af naturalier. Består gevinsten af kontanter, er grænsen stadig 200 kr. Den højere grænse betyder, at mange flere virksomheder end hidtil nu slipper for at skulle betale gevinstafgift og derfor vil kunne afmelde sig som afgiftspligtige.

Det er afgiften af den enkelte gevinst, som skal måles i forhold til beløbsgrænsen. En blomsterhandler, der i en konkurrence udlodder ti buketter á 250 kr., skal altså ikke betale afgift.

Virksomheder, der udlodder egne varer, skal være opmærksomme på, at det er salgsværdien – og ikke kostprisen – for varen, som er afgørende for, om der skal betales gevinstafgift.

Afgiften udgør 17,5 % af den del af gevinstens værdi, der overstiger bundgrænsen. En herretøjsforretning, der i en konkurrence for konfirmander bortlodder tre jakkesæt á 1.500 kr., skal dermed betale en afgift på 393,75 kr.

Den nye bundgrænse har virkning for konkurrencer, der afholdes fra 1. januar 2019. For konkurrencer afholdt i december måned 2018 skal afgiften beregnes under anvendelse af den gamle bundgrænse og betales senest 15. januar 2019.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.