Moms ved Airbnb-udlejning mv.

Lejer du værelser ud for mere end 50.000 kr. om året, skal du betale moms af dine lejeindtægter. Udlejer du hele din bolig eller dit sommerhus, er udlejningen derimod altid momsfri, uanset hvor meget du tjener. 

Det politiske fokus i forbindelse med udlejning af boliger via Airbnb og tilsvarende portaler mv. har været omkring skattedelen, herunder på indberetningen af lejeindtægter, jf. vores artikel om de nye skatteregler i Depechen 2018, nr. 11.

Men boligudlejning rummer også en momsmæssig side, som godt nok først indtræder, når udlejningen når et vist omfang, men som ikke mange kender til.


Værelsesudlejning uden forplejning

Hvis du udlejer et eller flere værelser i din bolig for mindre end 30 dage pr. gang, hvilket normalt vil være tilfældet ved udlejning via fx Airbnb, er der tale om momspligtig værelsesudlejning. Du skal dog kun betale moms, hvis din lejeindtægt – inklusive evt. særskilt betaling for el, varme, rengøring mv. – overstiger 50.000 kr. indenfor en periode på 12 måneder. Altså ikke nødvendigvis indenfor et kalenderår.

En momsregistrering vil medføre ret til momsfradrag af de omkostninger, der kan henføres til udlejningsaktiviteten. Det kan fx være af udgifter til indkøb af seng og sengetøj. Såfremt værelset anvendes til private formål, når det ikke er udlejet, vil der dog typisk kun være fradrag for en del af momsen.

Er lejeperioden på over 30 dage, fx fordi der lejes ud til en studerende, er der tale om momsfri langtidsudlejning.


Bed & Breakfast

I forhold til korttidsudlejning er det uden betydning, om udlejningen er med eller uden forplejning eller anden form for service. Også hvis du tilbyder dine gæster morgenmad, skal du således kun betale moms, hvis bruttolejeindtægten kommer over 50.000 kr. indenfor en 12-måneders-periode. Da lejen ved udlejning med forplejning imidlertid altid er højere end lejen ved udlejning uden forplejning, vil beløbsgrænsen på de 50.000 kr. dog hurtigere blive nået i disse tilfælde.

I relation til langtidsudlejning har det derimod stor betydning, om udlejningen sker på hotellignende vilkår, herunder med mulighed for forplejning. Der gælder nemlig ingen 30-dages-regel ved udlejning på sådanne vilkår. Også ved langtidsudlejning bliver der i disse tilfælde derfor tale om momspligt, hvis beløbsgrænsen overskrides. Det er uden betydning, om lejeren rent faktisk benytter sig af muligheden for fx at købe forplejning. Skatterådet har således i en afgørelse fra 2008 fastslået, at udlejning af værelser til studerende, hvor lejerne havde mulighed for at tilkøbe morgenmad, men også havde adgang til et fælleskøkken, var momspligtig, fordi der var tale om udlejning på hotellignende vilkår.


Udlejning af hele boligen

Udlejning af hele boligen anses for momsfri udlejning af fast ejendom uanset lejeperiodens længden. Der skal derfor ikke betales moms, selvom der lejes ud for mere end 50.000 kr., men der kan så heller ikke opnås fradrag for moms af omkostninger.
 
Udlejning af sommerhuse er også omfattet af momsfritagelsen uanset lejeperiodens længde.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.