Det betyder udsættelsen af de nye ejendomsvurderinger

For langt de fleste boligejere bliver udsættelsen af de nye ejendomsvurderinger en win-win-situation. Det gælder også dem, der skal have penge tilbage, selvom de nok kommer til at vente lidt længere på dem. 

Regeringen har besluttet, at de nye ejendomsvurderinger skal udsendes i etaper i løbet af 2019 – startende i 2. kvartal – i stedet for i ét hug i 1. kvartal af 2019, hvilket tidligere var planen. Den successive udsendelse skyldes ifølge en pressemeddelelse fra skatteministeren et ønske om at kunne give en bedre betjening til de mange boligejere, som forventes at henvende sig til SKAT, når de modtager deres nye vurdering.

Som en konsekvens af den successive og senere udsendelse af de nye vurderinger forlænges anvendelsen af de nuværende vurderinger samtidig med ét år. De nye vurderinger lægges derfor først til grund ved beregning af ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift således:

  • Ejendomsværdiskat for 2019
  • Grundskyld
    • Ejerboliger for 2020
    • Erhvervsejendomme for 2021
  • Dækningsafgift (erhvervsejendomme) for 2021

Betydning for tilbagebetalingsordningen

I den store boligskatteaftale fra maj sidste år blev det bestemt, at ejere af ejendomme, der efter de gamle regler er vurderet for højt, skal have tilbagebetalt den for meget betalte skat inklusive en rentegodtgørelse, mens dem, der har betalt ejendomsskat af for lave vurderinger ikke får en regning med tilbagevirkende kraft, jf. denne artikel fra 2017.

Tilbagebetalingen vil ske, når klagefristen for de nye vurderinger er udløbet. Den successive udsendelse af de nye vurderinger betyder derfor formentlig, at det kun vil være et mindre antal husejere, som får tilbagebetalt ejendomsskat i 2019. Det forhold, at tilbagebetalingen kommer til at omfatte yderligere ét år, vil dog sammen med rentegodtgørelsen betyde, at udskydelsen faktisk er en fordel.

Sidste år oplyste regeringen, at man forventede at skulle tilbagebetale et samlet beløb på 13,3 mia. kr., hvoraf de 9,1 mia. kr. dengang forventedes udbetalt til ejere af 730.000 ejerboliger. I gennemsnit altså knap 12.500 kr. pr. ejerbolig. Dette tal må nu formodes at blive større. Udbetalingen vil fortrinsvis ske til husejere udenfor de større byer. Ifølge eksempler fra skatteministeriet, ligeledes fra sidste år, kan ejeren af et billigere hus i Vordingborg se frem til en tilbagebetaling på 25.800 kr., mens ejeren af et typisk hus i Struer kan se frem til en tilbagebetaling på 16.800 kr. Begge beløb bliver nu højere.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.