Moms ved deltagelse i DHL Stafetten, Team Rynkeby o.lign.

Mange virksomheder deltager i motions- og velgørenhedsløb af forskellig art som fx DHL stafetten. Deltagelsen medfører en række udgifter, og den momsmæssige behandling af disse udgifter giver ofte udfordringer.

Der findes et stort antal motions- og velgørenhedsløb. Nogle er korte. Andre er lange. De fleste foregår kun i Danmark, men enkelte cykelløb foregår eller slutter i udlandet. Nogle gange har alle virksomhedens medarbejdere mulighed for at deltage. Andre gange er det kun en enkelt eller nogle få medarbejdere, som deltager.

Momsmæssigt har det – i modsætning til skat – ikke den store betydning, hvilke ansatte, og hvor mange af disse, der deltager, og hvor løbet foregår. I stedet skal der for hver enkelt omkostningsart tages stilling til, om der er fradrag for momsen eller ej.


Sponsor- og deltagergebyr

Moms af sponsorbidrag, hvor virksomheden modtager en modydelse i form af reklame, er normalt fradragsberettiget. Det gælder som udgangspunkt også, hvis modydelsen ikke kun er reklame, men også dækker en plads i løbet til en eller flere medarbejdere i virksomheden. Se dog i denne forbindelse vores artikel i Depechen 2017, nr. 4, om sponsorater. Der er ikke moms på et almindeligt deltagergebyr, hvis der ikke er nogen modydelse. Derimod vil der være moms på et administrationsgebyr, hvis der opkræves et sådant. Denne moms er fradragsberettiget for en almindelig momsregistreret virksomhed.


Tøj og udstyr

Uanset om der er tale om løbe- eller cykeltøj - eller om udstyr i form af cykler mv. - skal to betingelser være opfyldt, for at virksomheden kan få momsfradrag. Det ene er, at tøjet skal være forsynet med virksomhedens navn og/eller logo. Det andet er, at virksomheden enten skal beholde tøjet og udstyret efter løbet eller sælge dette med moms til medarbejderne til markedspris.

Markedsprisen af brugt sportstøj er ikke høj. Det kan derfor forekomme unødigt bureaukratisk at kræve, at virksomheden skal udstede en faktura på et symbolsk beløb til hver medarbejder, men dette tilsiger reglerne. Alternativt kan man indsamle og bortskaffe det brugte tøj. Gives det blot til medarbejderne, er der ikke fradrag for momsen.

Når det gælder udstyr i form af racercykler mv., synes det mere oplagt, at der skal udstedes en faktura, og i praksis volder det sjældent problemer at finde en antagelig markedsværdi.


Mad og drikke

Der vil normalt ikke være fradrag for momsen af sådanne udgifter, heller ikke selvom maden købes hos en restaurant. Købsmomsen af restaurationsydelser kan normalt fratrækkes med 25 %, men dette gælder kun, hvis udgifterne kan anses for af strengt erhvervsmæssig karakter, hvilket måske ikke er tilfældet her, og kun hvis maden indtages i restauranten. Moms af cateringkøb er således ikke momsfradragsberettigede.


Leje af telt, borde og bænke

Momsen af sådanne udgifter vil normalt være fuldt fradragsberettiget.


Udgifter i udlandet

Moms af udgifter afholdt i udlandet kan ikke fratrækkes i virksomhedens danske momsregnskab. Derimod vil momsen muligvis kunne tilbagesøges hos skattemyndigheden i det land, hvor den er betalt. Se nærmere i vores artikel om tilbagesøgning af udenlandsk mom i Depechen 2017, nr. 12.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Har du brug for rådgivning om lignende? Kontakt vores skatteafdeling for en uforpligtende snak

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.